Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL262 Müzik Eğitimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası v amacı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme ve okuma ve yazma çalışmalarını kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

BAYRAKDAR Uygar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kır Çiçekleri ( Muammer Sun)Blokflüt ve Org İle Müzik Eğitimi (Prof. Dr. Salih Akkaş), Blokflüt İle Müzik Eğitimi ( Salih Aydoğan; A. Aydın İlik, İlk Öğretim Okullarında Müzik( İsa Coşkuner), (Musiki Temel Bilgisi), A Adnan Saygun, Toplu Ses Eğitimi1 Saip Egüz, Müzik 1, Müzik Öğretimi Eğitim Fakülteleri Ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri İçin Prof. Dr. Salih Akkaş. Müzik Tarihi (Ahmet Say), Türkiyenin Müzik Atlası (Ahmet Say), Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi I-II (Yılmaz Öztuna), Çeşitli Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 5 7 35
6 Uygulama/Pratik 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel müzik bilgileri, dersle ilgili açıklamalar
2 Temel müzik terimleri, müzik teorisi, blok flüt çalışması
3 Ses tartım ve blok flüt çalışması, yağ satarım parçası
4 Ses tartım ve blok flüt çalışması, trafik marşı çalışması
5 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, sağlık parçası
6 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması , Oduncular parçası
7 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, pazara gidelim parçası
8 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, müzikte tonalite Ak sakallı dede şarkısı
9 Ara Sınav
10 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, Kanon-kayıkçılar parçası (iki sesli kanon)
11 5/8, 7/8, 9/8 aksak ölçüler sevgi çiçekleri parçası
12 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, Öğretmenim marşı
13 Ses tartım, solfej ve blok flüt çalışması, Benim annem şarkısı
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500913 Müzik ögelerini tanır, dinler, seslendirir
2 1500914 ses ve nota bilgisi konularında beceri kazanır
3 1500915 Oyunlu çocuk şarkıları bilir.
4 1500916 Notaları bir porte çizgisi üzerinde sıralar
5 1500917 Temel müzik bilgilerini kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 1 3
2 5 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 1 3
3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 1 2
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 1 3
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek