Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL264 Eğitim Kurumlarında Uygulama II 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Teorik olarak görülen derslerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması ile öğrencilerin deneyim bilgi ,beceri, deneyim, tutum ve davranışlarının geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.ARİFE BÜYÜKADA YILDIRIM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

mezun olacak öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmaları için okul öncesi kurumlarda uygulayıcı olarak çalışması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
14 Gözlem 5 5 25
17 Alan Çalışması 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
36 Rapor 5 5 25
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama https://docplayer.biz.tr/8573858-Okul-oncesi-egitim-kurumlarinda-uygulama-i.html
2 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
3 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
4 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
5 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
6 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
7 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
8 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
9 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
10 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
11 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
12 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
13 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama
14 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508522 Okulöncesi kurumların işleyişini bilmek
2 1508523 Sınıf yönetimini bilmek
3 1508524 Okul öncesi eğitim kurumlarında bilişsel, duygusal, fiziksel faaliyetleri içeren etkinlikler uygulayabilecektir. (Dil, matematik, oyun, spor, müzik, resim, drama vb.)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 3 2 1 4 2 1 2 1 2 1
2 2 2 3 2 3 3 1 4 2 1 2 1 2 1
3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek