Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL266 Topluma Hizmet Uygulaması 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun sorunlarını farkına varması ve takım çalışmasını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topluma Hizmet Uygulamaları, Editor: Kemalettin Kuzucu, S. Tunay Kamer

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
6 Uygulama/Pratik 1 35 35
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topluma Hizmet uygulamalar dersi mevzuatı bilgilendirmesi
2 Ders ve projelerle ilgili bilgilendirme. Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
3 Sivil toplum kuruluşları, farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile görüşme sürecinin başlangıcı
4 Proje taslaklarının değerlendirmesi
5 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
6 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
7 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
8 Ara Sınav Haftası
9 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
10 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
11 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
12 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
13 Sivil toplum kuruluşları farkındalık projesi olan kurum ve kuruluşlarla ile çalışma
14 Çalışmaların rapor halinde sunulması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508461 Toplumun içinde yaşarken farkındalık oluşturmak
2 1508462 Toplumsal duyarlılığı kendinde ve çevresinde geliştirmek
3 1508463 Gönüllü çalışmayı öğrenme ve takım çalışması yapmak
4 1508464 Hedef kitlelere çözüme yönelik projeler hazırlamak
5 1508465 Topluma hizmet proje çalışmalarında aktif rol almak
6 1508466 Topluma hizmet proje çalışmalarında aktif rol alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4
2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3
6 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek