Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL270 Çevre Eğitimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının çevre eğitiminin önemi ve okul öncesi dönemde çevre eğitiminin nasıl planlanacağı hakkında genel bilgi sahibi olmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Aslı TEMİZ ÇAĞLAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdağ, Z. (2014). Okul öncesi dönemde çevre eğitimi. İçinde M. Metin ve Ç. Şahin (Ed.), Örnek uygulamalarla okul öncesi dönemde fen eğitimi (251 – 270). Ankara: Pegem Akademi. Amsel, S. (2012). Çocuklar için her yönüyle çevre kitabı (C. Sevinç, Cev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2007). Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim: Çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Atasoy, E. (2015). İnsan doğa etkileşimi ve çevre için eğitim. İstanbul: Sentez Yayıncılık. Başal, H. A. (2015). Okul öncesi ve ilkokul çocukları için uygulamalı çevre eğitimi (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ogelman, H. (2014). Çocuk ve çevre. Ankara: Eğiten Kitap

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar; çevre eğitiminin önemi; okul öncesi dönemde çevre eğitimi; okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama (doğada yaşayan canlılar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirliliği, doğal afetler vb.).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
11 Soru-Yanıt 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 4 4 16
14 Gözlem 1 1 1
15 Gösterme 1 1 1
19 Beyin Fırtınası 4 1 4
22 Proje Hazırlama 5 4 20
23 Proje Sunma 1 1 1
54 Ev Ödevi 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve tanıtımı tanıtım.pptx
cevre-1.mp4
2 Temel kavramlar çevre1.pptx
3 çevre sorunları cevre-sorun.pptx
4 sürdürülebilirlik http://ekolojist.net/surdurulebilirlik-nedir/
5 çevre etiği sürdrl-etik.pptx
6 Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi cevre-egtm.pptx
7 çevreci okullar http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1883/50c2bd26-3627-413a-b81b-ac1edb85243a.pdf?sequence=1
8 alternatif yaklaşımlar ve çevre eğitimi prog..pptx
9 Erken çocukluk dönemi çevre eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler yön.pptx
10 Çevre eğitiminde okul aile işbirliği
11 Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama
12 Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama
13 Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama
14 Okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508518 Öğrenciler, çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlarını açıklar.
2 1508519 Öğrenciler, çevre eğitiminin önemini açıklar.
3 1508520 Öğrenciler, okul öncesi dönemde çevre eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.
4 1508521 Öğrenciler, okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek