Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL272 Özel Gereksinimli Çocuklar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.ARİFE BÜYÜKADA YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vuran, S.,(2011) "Örneklerle Kavram Öğretimi" Pegem Yayınevi. ANKARA, Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) "Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri"obel Yayınları,Ankara. Varol, N., (2000), "Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması" Kök Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel gereksinimi olan çocukların, gelişimsel özelliklerine uygun olarak, dil, motor, bilişsel ve sosyal, özbakım alanlarında yapılacak öğretim çalışmalarına ilişkin bireysel öğretim materyali hazırlamak, özel eğitimde kullanılan yöntemlerini öğrenmek ve bu yöntemlere yönelik hazırlanmış öğretim planlarını doğru şekilde uygulayabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
22 Proje Hazırlama 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Öğretimini Planlama https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000185
https://dergipark.org.tr/en/pub/ozelegitimdergisi/issue/17178/179512
2 Kavram Öğretimini Planlama
3 Kavram Öğretimini Planlama
4 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
5 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
6 Özel Eğitime Yönelik Öğretimde Geçen Temel Kavramlar
7 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
8 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
9 ARA SINAV
10 Beceri Öğretimini Planlama
11 Beceri Öğretimini Planlama
12 Beceri Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
13 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
14 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536769 Özel gereksinimli çocuk için, öğretimi hedeflenen beceri veya kavramın analizini yaparak, bu analize dayalı çocuğu değerlendirir.
2 1536770 Beceri ve kavram analizine dayalı bireysel öğretim materyali hazırlar.
3 1536771 Özel gereksinimli çocuk için öğretim planlanması sürecinde geçen temel kavramları bilir.
4 1536772 Kavram ve beceri öğretimiyle ilgili en az iki tane etkili öğretim yönteminin bilir.
5 1536773 Özel gereksinimli çocuk için hazırlanmış öğretim planlarını bağımsız olarak uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4
2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek