Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL274 Okula Hazırlık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, çocukların temel eğitime geçiş sürecini kolaylaştırmak için gerekli teorik bilgiyi ve uygulama becerisini kazandırmak bu dersin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; temel eğitimde çocukların sahip olması gereken zihinsel, sosyal, duygusal ve psikomotor becerilerle ilgili farkındalık kazandırılacak ve bu becerilerin desteklenmesine yönelik uygulamalar yapma fırsatı sunulacaktır. Ayrıca bu süreçte öğretmenin ve ailenin rolüne dikkat çekerek ve temel eğitim programlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, öğretmen adaylarının çok yönlü bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

BAYRAKDAR Uygar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alisinanoğlu, F., (2012). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Maya Akademi Yayınları, Ankara. Oktay, A.(ed.) (2010). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem Akademi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okula hazır bulunuşluk ve bileşenleri, okula hazır bulunuşluğun boyutları (sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor, öz bakım), temel eğitime hazırlığa yönelik etkinlikler planlama, uygulama ve bu etkinlikleri değerlendirme, temel eğitim programlarını inceleme, aileleri temel eğitime hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 5 6 30
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel eğitime ilişkin kavramlar/ okula hazır bulunuşluk, okul olgunluğu
2 Çocukların okula hazır bulunuşlukları için gerekli olan sosyal, duygusal, bilişsel, öz bakım ve psikomotor beceriler
3 Çocukların okula hazır bulunuşlukları için gerekli olan sosyal, duygusal, bilişsel, öz bakım ve psikomotor beceriler
4 Temel eğitimde yer alan öğretim programları ve özellikleri
5 Erken çocukluk eğitim programı ile temel eğitimde yer alan öğretim programlarının (Türkçe, Hayat Bilgisi vb.) karşılaştırılması
6 Okula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi
7 Temel eğitime hazırlık sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
8 Ara Sınav
9 Temel eğitime hazırlık sürecinde öğretmenin ve ailenin rolü
10 Okul için davranışsal hazırlıksızlık: sorunlar ve müdahaleler Okul için davranışsal hazır oluşluklarını teşvik etmek için aile odaklı girişimleri kullanma
11 Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik örnekleri (farklı anasınıfı/ anaokullarından örnekler)
12 Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik planlama ve uygulama
13 Temel eğitime hazırlık sürecine ilişkin etkinlik planlama ve uygulama
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500903 Okula hazır bulunuşluk/okul olgunluğu kavramlarını tanımlar, okula hazır bulunuşluğu etkileyen sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor faktörleri bilir ve açıklar.
2 1500904 Temel eğitim programlarının kuramsal yapılarını inceler ve eleştirir, kıyaslar ve yorumlar
3 1500905 Temel eğitime hazırlık etkinlikleri planlar ve uygular, temel eğitime hazırlık etkinliklerini denetler ve eleştirir.
4 1500906 Temel eğitime hazırlık etkinliklerini denetler ve eleştirir.
5 1500907 Çocukların okula hazır bulunuşluklarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 3 1
2 5 5 4 4 5 4 3 5 5 2 5 5 5 1
3 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 1
4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 1
5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek