Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV108 Ticaret Hukuku 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Muhasebe mesleğini icra edecek olan meslek elemanlarına ticari hayatın temeli olan Ticaret Kanunu ile ilgili temel bilgileri vermektir. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı ticari hayata ait hukuki problemlerin çözümü için temelhukuku altyapısı oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Atila TEMİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Deste ticari hayata ilişkin problemlerin hukukî açıdan tartışılması ya da güncel olaylarla ders konularının çeşitlendirilmesi dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı gibi daha zevkli hale gelmesini sağlayacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Selma ÇETİNER, Ticaret Hukuku, Ankara, Detay Yayıncılık. 2- Şaban KAYIHAN, Ticaret Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları. 3- Mehmet BAHTIYAR, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları. 4-İ. Yılmaz ASLAN, Ticaret Hukuku, Bursa, Ekin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak Ticari İş ve hükümleri yorumlamak Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek Ticaret Sicili işlemlerini izlemek Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak Defter türlerini tanımak Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak. 1- TİCARET HUKUKU KAVRAMI.ppt
TİCARET HUKUKU 1. BÖLÜM.doc
2 Ticari İş ve hükümleri yorumlamak. 2- TİCARİ İŞLETME KAVRAMI.ppt
3 Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek. 3- TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI.ppt
4 Ticaret Sicili işlemlerini izlemek. 4- TİCARİ İŞLETMENİN BÖLÜMLERİ.ppt
5 Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek. 5- TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ.ppt
8- TACİR.ppt
6 Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek. 9- TACİR YARDIMCILARI.ppt
7 Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak. 11- TİCARET UNVANI.ppt
8 Ara Sınavı.
9 Defter türlerini tanımak. 14-TİCARİ DEFTERLER.ppt
10 Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek. 13-HAKSIZ REKABET.ppt
11 Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak. ticaret-hukuku-tic unv-işl adı-marka-21.04.2020.pptx
12 Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak. ticaret-hukuku-tic unv-işl adı-marka-21.04.2020.pptx
13 Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak. 6- TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ.ppt
14 Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak. 5- TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ.ppt
15 Kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak. 15-CARİ HESAP.ppt
16 Dönem Sonu Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388987 Ticaret hukuku temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanabilme.
2 1406518 Tacir kavramını kavrama ve uygulama ile pekiştirme, tacir olmanın hukuki boyutlarını kavrayabilme.
3 1408173 Ticaret sicili ve ticaret unvanının işlev ve önemini kavrayabilme.
4 1382843 Ticari markalara ve haksız rekabete ilişkin hukuki düzenlemeleri kavrama ve bunlara ilişkin uygulamaları örnekler yoluyla pekiştirebilme.
5 1396658 Ticari defterlerin tutulma yöntemleri ve hukuki boyutlarıyla, cari hesap sözleşmesinin özelliklerini kavrayabilme.
6 1429816 Kıymetli evrakın hukuki boyutlarını, hükümlerini ve sonuçlarını kavrama.
7 1409112 Ticaret hukukuna dair öğrendiği bilgileri, ticaret hayatındaki uygulamalarla ilişkilendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3 2
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek