Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ103 Genel Turizm 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersle, Konaklama Hizmetleri Programında “temel seyahat-turizm kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Turizm-(Nazmi Kozak-Meryem A.Kozak-Metin Kozak) ,Genel Turizm-(O.Mesut Sezgin) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Karayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm ve Demiryolu Ulaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve Turist Kavramı GENEL TURİZM DERS NOTLARI-I.HAFTA.pptx
2 Turizmin çeşitleri II.HAFTA.pptx
3 Turizmin gelişmesine etki eden unsurlar Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar.pptx
4 Turizm Endüstrisi IV.Hafta.pptx
5 Turizm Endüstrisi, Turizm talebi 5.Hafta.pptx
6 Turizmin Ekonomik Çevre İlişkisi 6. hafta.pptx
7 Turizmin Toplumsal ve Fiziksel Çevre İlişkisi 7.Hafta.pptx
8 Türkiye'de Turizm Sektörü ve Gelişimi 8.Hafta Türkiye'de Turizm Sektörü ve Gelişimi.pptx
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Turizm%20Hareketleri.pdf
9 Ara sınav
10 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZMİN YERİ 10.hafta.pptx
11 Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Öğretimi, Turizm Sektörünün Sorunları 11.HAFTA TURİZM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI.pptx
12 TURİZM HAREKETLERİ VE YENİ EĞİLİMLER 12.hafta.pptx
13 ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER 13.Hafta.pptx
14 TÜRKİYE TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER 14.Hafta.pptx
15 Turizmde Güncel Konular 15.hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393198 Temel turizmi açıklamak
2 1401289 Turizm işletmelerini açıklamak
3 1389853 Ulaştırma hizmetlerini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 2 3 4 1 2 3 2 4
2 4 4 4 3 2 3 4 1 2 3 2 4
3 4 4 4 3 2 2 4 1 2 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek