Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ101 Pazarlama İlkeleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencinin, işletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz ederek, pazarlama anlayışı belirleyebilmesini, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresini analiz edebilmesini, işletmenin kontrol edemeyeceği değişkenleri belirleyebilmesini, pazar bölümlerini değerlendirebilmesine, uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlayabilmesini, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılmasına, katkıda bulunabilmesini, ürün yaşam dönemlerini saptayarak satış artırıcı tedbirler alabilmesini, pazar yapısı, rekabet durumu ve işletme amaçlarına göre, fiyatın belirlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilmesini, hedef pazara göre tutundurma karmasının oluşmasına yardımcı olabilmesini, pazarlama kanallarını belirleyebilmesini, kanal tasarımının yapılmasını ve en uygun kanal sisteminin seçimine katkı sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yükselen,C.,Pazarlama,Detay Yayıncılık,Ankara,2008. Mucuk,İ.,Pazarlama İlkeleri,Türkmen Kitabevi,İstanbul,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamada temel kavramlar PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
Pazarlama İlkeleri 1. Hafta.mp4
2 Pazarlamada temel kavramlar PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FeB3ezC8-Mhlu7gxxj85b8xaN7qLfwC0/view?usp=sharing
3 Pazarlama çevresi ve pazar fırsatlarının analizi https://drive.google.com/file/d/1RgLnHcrmiNOIU0CzH-Mmd0cxdcoVQrCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqhIGkktGal_E26z1417k7m9sYUVFZBY/view?usp=sharing
PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
4 Pazarlama çevresi ve pazar fırsatlarının analizi https://drive.google.com/file/d/1Vxy4Jz2MMmB3BTg0a3qidaox5xAfHj8n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vnrImmxZ9zbzXozdciols47pdeZExFGG/view?usp=sharing
PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
5 Tüketici davranışlarının analizi https://drive.google.com/file/d/1oVR8C9SQr-FGT6MD6VUIN-i0NdQlIxQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dil0myQwdTFw5i_8DxsBtBG-UetSSbJh/view?usp=sharing
PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
6 Tüketici davranışlarının analizi https://drive.google.com/file/d/1sPe1XdcUzI8e6EFbI50Lrn2M_2M7llET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VLQIGt6WnHFERVOYz9adPcYeXpGTouEg/view?usp=sharing
PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
7 Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması https://drive.google.com/file/d/1h_UhJ0tR-apD0nw5-9b1_IOJin2R4NIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tB8QtLoaYjKYpqBY51xkUImqK1Dn2g6/view?usp=sharing
PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
8 Pazar bölümlendirme, Hedef pazar belirleme ve Konumlandırma PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/112EnOXZ9dxrDfT0UNznJrh2eKe8Zg3Ui/view?usp=sharing
9 Pazar bölümlendirme, Hedef pazar belirleme ve Konumlandırma PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/15iFiWOvpAeJCausHGpOfHJRdNDY8UmAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gext425IgUU7zoI71CmGyk0f8unfu8tA/view?usp=sharing
10 Ara Sınav PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
11 Pazarlama karması ve pazarlama kararları PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1guMp_iAso-8jHP1M1xTfcsyxbSz-YkGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-Rto_sVYmpr-hHDewPVTtEJrzTFooB5/view?usp=sharing
12 Pazarlama karması ve pazarlama kararları PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KO0b3yUFsE341_VNU2LlzwZC2dhVpguq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZD_jMV-RLtvDOxgcsafs4D4qIq1H8_4K/view?usp=sharing
13 Pazarlama stratejileri PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/12CFT6fd2_wL_eIoLQyp4ERjK94DxzN-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9uaZxwM2mrxbzHD20piOIPi1WGyibzD/view?usp=sharing
14 Pazarlama çabalarının denetimi PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uAqvyGupXWndmju4pYjkXCA8puAYZc2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-82hBEY9PnAQeiPSsqPVxjAGtZsRiYfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8mNJXKMbklIaXslprfP6ep-wuZCILa9/view?usp=sharing

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397932 İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak.
2 1405828 Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak.
3 1433498 Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak.
4 1398916 Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak.
5 1430397 Pazarlama çevresini analiz etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 2 5 3 3 2 1
2 3 1 2 3 3 1 2 2 1
3 1 1 4 5 3 1 1 1 1
4 2 4 3 1 4 2 2
5 2 4 4 3 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek