Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ102 Marka Yönetimi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Markayı, markalaşmayı, marka değerini anlamak, uygun marka mesajları ve medya stratejileri geliştirmeyi ve markalaşmanın tutarlı ve devamlı pazarlama iletişimi gerektiren interaktif bir süreç olduğunu öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aktuğlu Karpat, I., 2008, Marka Yönetimi, İletişim Yayınevi. İslamoğlu, A. H., ve Fırat, D., 2011,Stratejik Marka Yönetimi, Beta Yayınları. Babür Tosun, N., 2014, Marka Yönetimi, Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Marka Yönetimi Nedir? Marka Yönetimi.pptx
2 Pazarlamanın Temelleri, Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Değer Kavramı ve Değer Alışverişi, Güncel Pazarlamada Ürünler, Marka ve Marka Yönetimi Marka Yönetimi.pptx
3 Pazar Analizi, Bölümlendirme Hedefleme ve Konumlandırma, Pazarlama Karması: Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma Stratejileri, İletişim Perspektifi, Marka Konumlandırma ve Marka Değeri Marka Yönetimi.pptx
4 Markaların Rolü, Markalaşma Kavramları: Marka Farkındalığı (Bilinirlik ve Hatırlanabilirlik), Marka Kimliği, Marka İmajı, Marka Kişiliği, Marka Yargıları, Marka Sadakati Marka Yönetimi.pptx
5 Marka Değeri Marka Yönetimi.pptx
6 Marka Değeri için Pazarlama Programları, Marka Unsurlarının Seçimi, Yeni Milenyumda Markalaşma, Küresel Markalaşma Stratejileri, Diğer Markalaşma Kavramları Marka Yönetimi.pptx
7 Marka Değeri için Bütünleşik Pazarlama İletişimi Marka Yönetimi.pptx
8 Tasarım Yönetimi ve Markalaşma, Ürün Anlamları, Bir Sembol Olarak Ürünler: Hedonik ve Faydacı İhtiyaçlar Marka Yönetimi.pptx
9 Markalaşma Stratejilerinin ve Uygulamalarının Tasarımı, Marka Değerinin Yönetimi ve Değerlendirilmesi Marka Yönetimi.pptx
10 Ara sınav
11 Markalaşmada Yeni Kavramlar Marka Yönetimi.pptx
12 Kişisel Marka Oluşturma Sunumları I Marka Yönetimi.pptx
13 Kişisel Marka Oluşturma Sunumları II Marka Yönetimi.pptx
14 Kişisel Marka Oluşturma Sunumları III Marka Yönetimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419136 Bu dersi tamamlayan öğrenci, marka yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1409234 Marka yönetimi sürecinin başarısını arttırabilecek faktörleri açıklayabilecektir.
3 1419669 Kişi ya da ürünlerin marka yönetimi süreçlerini değerlendirebilecektir.
4 1429386 Küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 1 1 1
2 3 4
3 1 2 4 1 1 2
4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek