Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ106 İstatistik 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet TOY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik(2006), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. Akif BAKIR ve Celal AYDIN(2006), İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım. Burhan ÇİL(2000), İstatistik, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 1.mp4
2 İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 2.mp4
3 Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 3.mp4
4 Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 4.mp4
5 Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 5.mp4
6 Tahmin teorisi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 6.mp4
7 Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 7.mp4
8 Örnek uygulama çalışmaları İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 8.mp4
9 ARA SINAV İSTATİSTİK.pdf
10 Ki-kare testi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 10.mp4
11 Korelasyon analizi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 11.mp4
12 Regresyon Analizi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 12.mp4
13 Regresyon Analizi İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 13.mp4
14 İndeksler İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 14.mp4
15 Örnek uygulama çalışmaları İSTATİSTİK.pdf
İSTATİSTİK 15.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365343 İstatistiksel paket programlarını kullanmak , yeterlikleri kazandırılacaktır.
2 1349851 İstatistiksel araştırma tekniklerini kullanmak
3 1366998 Tanımlayıcı istatistiki bilgileri kullanabilir olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 2
2 3 3 3 3 3
3 2 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek