Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ259 Turizm Pazarlaması 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeleri için pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını geçekleştirebilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak pazarlama, Turizm pazarlamasına giriş, Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı/piyasası, Turistik ürün, Turistik ürünün fiyatlandırması, Turizmde dağıtım, Turistik ürünün tutundurulması, Turizmde tanıtma, Turizm pazarlama araştırması, Turizm pazarlama politikası, Uluslararası turizm pazarlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 1 10 10
23 Proje Sunma 3 8 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Pazarlamasına Giriş
2 Turizm Pazarlaması Çevresi
3 Turizm Pazarlaması Planlaması
4 Pazarlama Bilgi Sistemi
5 Turizm Pazarı
6 Pazarlama Karma Elemanları: Ürün
7 Pazarlama Karma Elemanları: Dağıtım
8 Ara Sınav
9 Pazarlama Karma Elemanları:Tutundurma, Pazarlama Karma Elemanları: Fiyat
10 Pazarlama Karma Elemanları: İnsan
11 Pazarlama Karma Elemanları: Fiziksel Kanıtlar
12 Pazarlama Karma Elemanları:Süreçler
13 Elektronik Ortamlarda Pazarlama
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489393 Öğrenci, turizm pazarlaması kavramını tanıtabilir.
2 1489394 Öğrenci, turizmde pazarlama karmasını tanıtabilir.
3 1489395 Öğrenci, pazarlama araştırmasını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek