Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ261 İhracat Teknikleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatının benimsetilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Şahin DEĞİRMENCİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ferudun, K., 2007, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık. Yılanlı, E.H., 2003, Dış Ticaret İşlemleri, Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dış ticaretin temel kavramlarına bağlı olarak Türk dış ticaret mevzuatının genel olarak açıklanması, dış ticarette teslim şekillerinin anlatılması ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari ve resmi belgelerin öğrenilip doldurulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 11 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış ticarette temel kavramlar: İhracat, ithalat, ihracatçı, ithalatçı, kambiyo, konvertibilite, gümrük, serbest bölgeler ile ilgili temel kavramlar
2 Türk dış ticaret mevzuatının temelleri
3 Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri ve bunlara bağlı alt örgütler
4 Dış Ticaret İşlemlerinde Yer Alan Kuruluşlar: İgeme, Eximbank, Milletlerarası Ticaret Odası, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Bankalar, Gümrük müşavirleri, Uluslararası taşımacılık ve lojistik firmaları
5 Dış ticarette teslim şekilleri: Incoterms: Incotermslerin amaçları
6 Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri
7 Sadece Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri
8 Dış ticarette kullanılan belgelerin amacı ve sınıflandırılması
9 Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Temel Belgeler
10 ARA SINAV
11 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan dolaşım ve menşe belgeleri
12 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan taşıma belgeleri
13 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan taşıma belgeleri
14 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan kalite, standart ve ürün güvenliği belgeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494831 Dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan temel teknik kavramlara hakim olma
2 1494832 Dış ticareti yerel ticaretten ayıran hususları anlayabilmek
3 1494833 İHRACATTA TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİNİ ÖĞRENME
4 1494834 İHRACATI TEŞVİK EDEN KURUMLARI ÖĞRENME

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek