Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ218 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İKY fonksiyonları ile ilgili teorik bağlamda yeterli düzeyde öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ünsalan, Erdal ve Bülent Şimşeker, 2010, İnsan Kaynakalrı yönetimi, Detay yayıncılık, Ankara Yılmazer, Aydın, 2010, İnsan Kaynakalrı Yönetimi, Seçkin, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı kapsamı İKY-Sorular.docx
https://drive.google.com/file/d/179UlREkLbCBdMrig4L4al5nfw4sXsmae/view?usp=sharing
2 İnsan kaynakları yönetiminde yetki ve sorumluluk İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ_SA.ppt
3 İnsan kaynakları yönetiminin örgüt içindeki yeri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ_SA.ppt
4 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
5 İş analizi, iş tanımları ve gerekleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
6 İş analizi, iş tanımları ve gerekleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
7 İşgören bulma ve seçme İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
8 Motivasyon İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
9 Toplam Kalite İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
10 Ara sınav
11 Stratejik Plan İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
12 Mesleki Organizasyonlar Hizmetiçi Eğitimler İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
13 İşçi işveren ilişkileri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx
14 İş Kanunu İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ders.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433734 iKY fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinebilme
2 1424364 İKY fonksiyonları arasındaki etkileşimin kavranması
3 1407598 İşçi-İşveren hakları konusundaki yasal düzenlemelerle ilgi çok genel bilgiler edinilmesi
4 1412821 İşletmenin stratejik yönetimi açısından İK uygulamalarının yeri ve öneminin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5
2 2 5 5
3 2 5 3 5
4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek