Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ256 Pazarlama Uygulamaları 927003 2 4 12

Dersin Amacı

Reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, bir reklam kampanyasının oluşum aşamaları, reklam ortamlarına göre üretim sürecine genel bir bakış ve temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Hakan TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim, pazarlama iletişimi ve reklam kavramları, reklam ortamları ve özellikleri, reklamın işleyiş süreci ve reklam etki modelleri, reklam kampanyalarının biçimlendirilmesi, reklam kampanyalarının planlanması üzerinde etkili olan unsurlar, reklam ajansları, medya ajansları, reklamcılıkla ilgili sektörel kuruluşlar, reklam ve etik, reklamcılıkta denetim mekanizmaları ders kapsamı içerisindedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 3 36
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
9 Problem Çözümü 5 5 25
10 Tartışma 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 5 6 30
21 Rapor Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak pazarlama kavramı https://pazarlamasyon.com/gectigimiz-yillardan-10-harika-deneyimsel-pazarlama-ornegi/
https://www.loom.com/share/a6cb8281f4ae4efebe43eabab9c825ff
2 Genel İşletmecilik kavramaları İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar.pdf
3 Temel ekonomik göstergeler ve analizi Temel Analiz.docx
4 Pazarlama Faaliyetlerinin yönetimi 8pazarlama-ilkeleri-ve-yonetimi.pdf
5 Piyasa ve meslek ahlakı, örnekler, meslek ahlakı.pdf
6 Etkili pazarlama yöntemleri https://creatorden.com/markalar-icin-en-etkili-10-pazarlama-stratejisi-bolum-2/
7 Etkili pazarlama yöntemleri http://www.yeniisfikirleri.net/etkili-pazarlama-yontemleri/
8 Pazarlamada araştırma raporları düzenleme Pazarlama Araştırması.docx
9 ara sınav
10 Reklam Kampanyası Aşamaları: Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi, Reklam Bütçesinin Belirlenmesi https://www.dijitalajanslar.com/tum-zamanlarin-en-iyi-12-reklam-kampanyasi/
https://pazarlamasyon.com/rekabette-citayi-yukselten-7-reklam-kampanyasi/
11 Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi pazarlamada-yeni-trendler.pdf
12 Uluslararası şirketlerde pazarlama faaliyetleri https://pazarlamaturkiye.com/deneyimsel-pazarlamada-7-basarili-ornek/
13 Pazarlama sektöründe kullanılan paket programlar https://blog.euromsg.com/pazarlama-otomasyonunda-en-cok-kullanilan-8-program/
14 Pazarlama sektöründe örnek uygulamalar https://pazarlamaturkiye.com/deneyimsel-pazarlamada-7-basarili-ornek/
15 Güncel pazarlama tartışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505685 Pazarlama kavramını kavrayabilme
2 1505686 Uluslararası pazarlamayı kavrayabilme
3 1505687 Farklı pazarlama yöntemlerini kavrayabilme
4 1505688 Pazarlama ve reklam arasındaki farkı kavrayabilme
5 1505689 Meslek etiğini kavrar ve benimser

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73464 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 73465 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 73466 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 73467 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 73468 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 73469 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 73470 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 73471 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 73472 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 73473 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 73474 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 73475 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 73476 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5
3 4 5 5
4 3
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek