Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM101 Teknik Çizim 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Teknik resim ile ilgili temel kavram ve prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ödevlerin ve uygulamaların zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertekin C., Alta D., Külcü R., Özmerzi A., Teknik Resim, 2010. Giesecke,E.Frederick et. al., Technical Drawing (Onbirinci Baskı) Upper Saddle River,New Jerse:Prentice Hall, 2000.W.J. Luzadder, J.M. Duff, Fundamentals of Engineering Graphics, Prentice Hall Pub., 1997. M.A. Parker, Drawing Standards for Computer-aided Engineering, MacMillan Press., 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknik çizim ile ilgili genel ve gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamalarla desteklenmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin tanıtılması.
2 Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin kullanılması.
3 Çizgi ve çizgi çeşitleri,kullanıldıkları yerler, çiziliş teknikleri ve uygulamaları.
4 Yazı, yazı çeşitleri ve uygulamaları
5 Geometrik çizimler.(Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri)
6 Geometrik çizimler (Daire yayları ve teğet çizimleri, yaylarla doğruların, yaylarla yayların birleştirilmesi, )
7 Geometrik çizimler (çokgen çizimleri,elips çizimi)
8 Tasarı geometri ve izdüşüm, konik izdüşüm.
9 Paralel izdüşüm, eşlenik izdüşüm.
10 Arasınav
11 Cisimlerin görünüşleri ve çizim teknikleri.
12 Geometrik şekillerin izdüşümleri(noktaların,doğruların, açıların, yüzeylerin izdüşümleri)
13 Perspektif kuralları ve çizim teknikleri(aksonometrik ve konık perspektifler)
14 Kesit görünüşler, kesit alınması ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10972 1373805 Geometrik çizimleri öğrenmek.( Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri, yay ve daireler, teğet çizimler, çokgen çizimleri, elips çizimi gibi)
20127 1453772 İzdüşümler ve perpektif çizimlerini öğrenmek.
29711 1383823 Tasarı geometri ve kurallarını öğrenmek
30519 1348976 Kesit uygulamalarını yapmak.
32591 1374666 Çizgi çeşitlerini öğrenmek ve antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek.
33977 1388669 Teknik yazı yazmak.
35518 1356144 Ölçek kavramını öğrenmek ve ölçülendirme tekniklerini uygulamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
10972 3
20127 3
29711 3
30519 4
32591 4
33977 3 4
35518 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek