Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM102 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bilgisayar ortamında temel çizim eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. AutoCAD Bilgisayar programının esaslarının öğrenilmesini sağlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Başak MESCİ OKTAY

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ödevlerin ve uygulamaların zamanında yapılması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Autocad 2008, Gök K., Seçkin Yayıncılık, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar ortamında temel çizim eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. Ve uygulamalar bu dersin dahah iyi kavranabilmesi sağlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AutoCAD'e Giriş
2 Koordinat sistemlerinin esasları ve ugulanması
3 AutoCAD Bilgisayar programı kullanarak basit geometrik çizimler yapmak.
4 AutoCAD Bilgisayar programında teknik çizim için gerekli komutların uygulanması
5 AutoCAD Bilgisayar programında teknik çizim için gerekli komutların uygulanması
6 Geometrik Çizimler ve Uygulaması
7 Dik izdüşüm esasları
8 Basit şekillerin çizimi
9 Örnek teknik resim çizimleri
10 I. Ara sınav
11 Eğik yüzeyler, Aykırı yüzeyler
12 Ölçülendirme esasları, Kesit eleman esasları
13 Örnek teknik resim çizimleri
14 Örnek teknik resim çizimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432156 AutoCAD bilgisayar kullanımı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 2.1 Basit geometrik çizimleri uygular. 2.2 Basit geometrik şekillerin çizimi için gerekli komutları kullanır
2 1432455 Üç boyutlu teknik çizimin esaslarını kavrar. 5.1 Basit şekilleri çizer. 5.2 Eğik yüzeyleri çizer. 5.3 Aykırı yüzeyleri çizer.
3 1367507 Perspektif çizimler yapar. 4.1 İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarır. 4.2 Üç boyutlu modellerden esas görünüşleri çıkarır.
4 1373279 AutoCAD bilgisayar programında temel teknik çizimleri uygular. 3.1 Geometrik şekiller çizer. 3.2 Dik izdüşüm esaslarını uygular.
5 1347942 Ölçülendirmenin esaslarını kavrar.
6 1358013 Kesit eleman esaslarını uygular. 7.1 Yarım kesitler çizer. 7.2 Tam kesitler çizer.
7 1378101 Bilgisayar destekli teknik çizim yapabilmek için gerekli olan yazılım ve yardımcı araç gereçleri kullanır. 1.1 Bilgisayar ortamında çizgi çizer. 1.2 Bilgisayar ortamında teknik resim çizmek için temel komutları tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 5 3 4
4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4
5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4
6 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4
7 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4