Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM201 Diferansiyel Denklemler 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Mühendislik eğitimi için hayati öneme sahip olan diferansiyel denklem kavramı, eğri ailesi tanımı ve diferansiyel denklem çözüm tekniklerinin kavranması ve uygulanabilirliğinin temini

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Hıra

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yaşar, İ. B., Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005. 2. Aydın, M., Kuryel, B., Gündüz, G., Oturanç, G., Diferansiye Denklemler ve Uygulamaları, Barış Yayınları, İzmir, 2007. 3. Bronson, R., Diferansiyel Denklemler, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu),Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000. 4. Pala, Y., Modern Uygulamalı Diferensiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 5. Ayres, F. Jr., Diferensiyel ve İntegral Hesap, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2001. 6. Duchateu, P., Zachmann. D., (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Kısmi Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Diferansiyel denklemler ve çözümleri,doğrusal olmayan diferansiyel denklemler,yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerSeri çözümleri, Laplace Dönüşümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyel denklemlere giriş, temel kavramlar 1.hafta-Dif denke giriş-temel kavramlar.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça1.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça2.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça3.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça4.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça5.pdf
Müh. Dif Denk-1.hafta.mp4
http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=168&pageid=70&startlastseen=yes
2 İlkelden diferansiyel denklemin elde edilmesi 2.hafta-İlkelden dif. denkin elde edilmesi.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça6.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça7.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça8.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça9.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça10.pdf
Müh Dif Denk 2.hafta asenkron video.mp4
3 Birinci Mertebe ve Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler ve çözüm yöntemleri 1) Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler 2)Homojen diferansiyel denklemler 3) Tam diferansiyel denklemler 3.hafta-Değişkenlerine ayrılabilen dif. denk, homojen dif. denk, tam dif denk..pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça11.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça12.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça13.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça14.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça15.pdf
Müh. dif denk-3.hafta.mp4
4 4)İntegral çarpanı 5) Lineer diferansiyel denklemler 6) Bernoulli diferansiyel denklemleri 4.hafta-İntegral çarpanı, Lineer dif. denk, Bernoulli dif. denki.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça16.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça17.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça18.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça19.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça20.pdf
Malzeme Dif Denk 4. hafta asenkron video.mp4
5 7)Riccati diferansiyel denklemleri Karışık örnek çözümü 5.hafta-Riccati dif. denk ve karışık örnekler.pdf
Malzeme Dif Denk 5.hafta asenkron video kaydı.mp4
Diferansiyel Denklemler_Parça21.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça22.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça23.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça24.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça25.pdf
6 Dik ve eğik yörüngeler 6.hafta-Yörüngeler.pdf
Malzeme Dif Denk-6.hafta asenkron video kaydı.mp4
Diferansiyel Denklemler_Parça26.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça27.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça28.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça29.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça30.pdf
7 Yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemler 7.hafta-Yüksek mertebeden lineer dif denkler.pdf
Malzeme Dif Denk-7.hafta asenkron video kaydı.mp4
Diferansiyel Denklemler_Parça31.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça32.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça33.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça34.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça35.pdf
8 Yüksek mertebeli sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler 8.hafta-Yüksek mer. sabit kat. homojen denklemler.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça36.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça37.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça38.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kh-AN1jBYlMz1XADDl23DqwAdpsVFg-g/view?usp=sharing
Diferansiyel Denklemler_Parça39.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça40.pdf
9 ARASINAV 9.hafta-Yüksek mer. sabit kat. homojen olmayan denklemler.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça41.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça42.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça43.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça44.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça45.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kh-AN1jBYlMz1XADDl23DqwAdpsVFg-g/view?usp=sharing
10 Yüksek mertebeli, sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler
11 Yüksek mertebeli değişken katsayılı lineer homojen ve homojen olmayan diferansiyel denklemler 11.hafta-Özel çözüm için ters operatör yöntemi, sabitin değişimi yöntemi.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça46.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça47.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça48.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça49.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça50.pdf
https://drive.google.com/file/d/1neyYbyFV1C4Ga-dW8CA6Fxj3ysHUdBTq/view?usp=sharing
12 Yüksek mertebeli Euler ve Lagrange diferansiyel denklemi 13.hafta-Sabit katsayılı denklemle indirgenebilen denklemler-Cauchy Euler denklemi.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça51.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça52.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça53.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça54.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça55.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NjiRu0Zd50epKVLo7YDR4pNCF2p-Zuc_/view?usp=sharing
13 Diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri ile çözümü 14.hafta-Dif. denklerin seri çözümleri.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça56.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça57.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça58.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça59.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça60.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uESnundGg2jiFi2ILadWElqCxlU-pWHp/view?usp=sharing
14 Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklemlerin çözümü https://drive.google.com/file/d/1q3I2GQZjWTON_p2i8Tf92kw9C-vwaZqW/view?usp=sharing
Diferansiyel Denklemler_Parça61.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça62.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça63.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça64.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça65.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371502 Mühendislikteki fiziksel bir problemin çözümü esnasında karşılaşılan diferansiyel denklemlerim türetilmesi ve tipinin belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olma
2 1376366 Mühendislikte diferansiyel denklemlerin ve çözüm tekniklerinin önemini idrak edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek