Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM209 Malzeme ve Enerji 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Fabrika ortamındaki malzeme süreçleri hakkında şemasal ve sayısal olarak problemlerin çözülebilmesini sağlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elementary Principles of Chemcial Processes, 3rd Edition, Felder and Rousseau, Wiley, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Süreç ve süreç değişkenleri, Süreç çeşitleri, Genel malzeme denge eşitliği, Bağımsız Derece Analizi, Baypas ve geri dönüşüm olayları, Çoklu birim süreçlerde malzeme dengeleri, Atomik reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Molekül reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Reaksiyon mertebesi cinsinden reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Kapalı bir sistem için enerji denge eşitliği, Açık bir sistem için enerji denge eşitliği, Sabit halli açık sistem için enerji denge eşitliği, Özgül özellik tanımları, Özgül iç enerji tanımı, Özgül özellik tanımları, Özgül entalpi tanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 3 15
9 Problem Çözümü 8 3 24
11 Soru-Yanıt 7 1 7
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süreç ve süreç değişkenleri SCX-3200_20120620_14290505.jpg
1.hafta giris.mp4
2 Süreç çeşitleri 2. hafta dersi.mp4
SCX-3200_20120620_14290505.jpg
3 Genel malzeme denge eşitliği 3. hafta.mp4
SCX-3200_20120620_14292602.jpg
4 Bağımsız Derece Analizi 4.hafta.mp4
storage/app/public/eburgaz/71220
5 Baypas ve geri dönüşüm olayları SCX-3200_20120620_14300606.jpg
bypass recycle multiple processes.mp4
6 Çoklu birim süreçlerde malzeme dengeleri SCX-3200_20120620_14302601.jpg
bypass recycle multiple processes.mp4
7 Atomik reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği SCX-3200_20120620_14304604.jpg
atomic molecular extent.mp4
8 Molekül reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği atomic molecular extent.mp4
SCX-3200_20120620_14310602.jpg
9 Reaksiyon mertebesi cinsinden reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği atomic molecular extent.mp4
SCX-3200_20120620_14312703.jpg
10 Kapalı bir sistem için enerji denge eşitliği energy.mp4
SCX-3200_20120620_14315902.jpg
11 Açık bir sistem için enerji denge eşitliği energy.mp4
storage/app/public/eburgaz/71220
12 Sabit halli açık sistem için enerji denge eşitliği energy open system.mp4
storage/app/public/eburgaz/71220
13 Özgül özellik tanımları SCX-3200_20120620_14324601.jpg
14 Özgül iç enerji tanımı, Özgül özellik tanımları, Özgül entalpi tanımı SCX-3200_20120620_14330606.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357695 Bir fabrikadaki süreç problemlerini tanımlayıp çözülebilmesini öğretir
2 1395846 Malzeme denge eşitliğinin kurulmasını öğretir
3 1364706 Enerji denge eşitliğinin kurulmasını öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 2 3 4 4 3 5 5 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4
2 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek