Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Lineer denklem sistemlarinin çözümü, matrislerin cebirsel yapısını kavramak ve bu kavrayışlarını vector uzaylarının özelliklerini belirlemede kullanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zihni Zerin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Cinemre, V., Linear Algebra, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1 Lineer denklem sistemleri. 2 Matrisler, matris işlemleri ve özel tip matrisler. 3 Bir matrisin eşelon formu. 4 Gauss eliminasyonu. 5 Elementer matrisler ve bir matrisin tersi. 6 Denk matrisler. 7 Vektör uzayları. 8 Vektör alt uzayları. 9 Lineer bağımsızlık kavramı. 10 ARASINAV 11 Koordinatlar ve izomorfizmalar. 12 Bir matrisin rankı. 13 İç çarpım uzayları. 14 İç çarpım uzayları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer denklem sistemleri. 1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
2 Matrisler, matris işlemleri ve özel tip matrisler. 7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
3 Bir matrisin eşelon formu. 13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
4 Gauss eliminasyonu. 19.pdf
20.pdf
21.pdf
22.pdf
23.pdf
24.pdf
5 Elementer matrisler ve bir matrisin tersi. 25.pdf
26.pdf
27.pdf
28.pdf
29.pdf
30.pdf
6 Denk matrisler. 31.pdf
32.pdf
33.pdf
34.pdf
35.pdf
36.pdf
7 Vektör uzayları. 37.pdf
38.pdf
39.pdf
40.pdf
41.pdf
42.pdf
8 Vektör alt uzayları. 43.pdf
44.pdf
45.pdf
46.pdf
47.pdf
48.pdf
9 Lineer bağımsızlık kavramı. 49.pdf
50.pdf
51.pdf
52.pdf
53.pdf
54.pdf
10 ARASINAV
11 Koordinatlar ve izomorfizmalar. 55.pdf
56.pdf
57.pdf
58.pdf
59.pdf
60.pdf
12 Bir matrisin rankı. 61.pdf
62.pdf
63.pdf
64.pdf
65.pdf
66.pdf
13 İç çarpım uzayları. 67.pdf
68.pdf
69.pdf
70.pdf
71.pdf
72.pdf
73.pdf
74.pdf
14 İç çarpım uzayları. 75.pdf
76.pdf
77.pdf
78.pdf
79.pdf
80.pdf
81.pdf
82.pdf
83.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
18114 1358493 Matris ve vektörel işlemlerle matematiğin en hayati ve mekaniğin en gerekli altyapısına sahip olur.
22812 1453956 Bir matrisin cebirsel özelliklerini belirler.
22814 1356409 Vektör uzaylarının yapısının belirlenmesi hususunda yeterli bilgiye sahip olur.
28138 1380532 Lineer denklem sistemlerinin çözüm tekniklerini kavrar.
33477 1373903 Çeşitli mühendislik dersleri öncesinde gerekli olacak yeterli lineer cebir bilgisine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
18114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22812 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22814 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33477 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek