Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Metalografik numune hazırlama yöntemlerini ve Malzeme karakterizasyonunda kullanılan çeşitli teknikleri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziya Engin Erkmen, "Malzeme Karakterizasyonu ve Temel İlkeleri", Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012. Serdar Salman, Özkan Gülsoy, "Metalografi Bilimi", Nobel Yayın D., Ankara, 2004. Yang Leng, "Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods", Wiley, 2008. C. Richard Brundle, "Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films", Butterworth-Heinemann , 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri; Makro İnceleme, Numune alma, Kesme, Gömme, Zımparalama, Parlatma ve Dağlama. Optik mikroskop, X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri, X-Işını difraksiyon analizi, Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu, Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF), Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM), Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA), Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme Karakterizasyon tekniklerine giriş SCX-3200_20120620_14225604.jpg
2 Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri SCX-3200_20120620_14232500.jpg
3 Metalografi SCX-3200_20120620_14234509.jpg
4 Optik mikroskop SCX-3200_20120620_14234509.jpg
SCX-3200_20120620_14240504.jpg
5 X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri SCX-3200_20120620_14242608.jpg
6 X-Işını difraksiyonu SCX-3200_20120620_14244708.jpg
7 X-Işını difraksiyon analizi SCX-3200_20120620_14250702.jpg
8 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu SCX-3200_20120620_14252704.jpg
9 Ara sınav SCX-3200_20120620_14254705.jpg
10 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu SCX-3200_20120620_14260905.jpg
11 Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF) SCX-3200_20120620_14262901.jpg
12 Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) SCX-3200_20120620_14264907.jpg
13 Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA) SCX-3200_20120620_14270901.jpg
14 Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM) SCX-3200_20120620_14272901.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1375962 Malzeme Karakterizasyonu hakkındaki tipik uygulamaları öğrenir
2 1394236 Malzeme özelliklerini etkileyen parametreler hakkında geniş bilgiye sahip olur
3 1396942 Karakterizasyon testleriyle ilgili hesaplamaları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek