Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı gazların saflaştırılmasında ve kirletici gazların gideriminde membran teknolojisinin uygulanabilirliği, karşılaşılan güçlükler ve gelecek perspektifler konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Rousseau, R.W., Handbook of Separation Technology, John Wiley & Sons, New York 1987. 2) Winston, W.S. and Sirkar, K.K., Membrane Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York 1992. 3) Noble, R.D. and Stern, S.A., Membrane Separation Technology Principles and Applications, Elsevier, Amsterdam 1995. 4) Watson, J.S., Separation Methods for Waste and Environmental Applications, Marcel Dekker, New York 1999. 5) Baker, R.W., membrane Technology and Applications, John Wiley & Sons, Sussex 2004. 6) Drioli, E., Criscuoli, A. and Curcio, E., Membrane Contactors: Fundamentals, Applications and Potentials, Elsevier, Amsterdam 2006. 7) Singh, R., Hybrid Membrane Systems for Water Purifications: Technology, System Design and Operations, Elsevier Science & Technology Books 2006. 8) Li, N.N., Fane, A.G., Winston Ho, W.S. and Matsuura, T., Advanced Membrane Technology and Applications, John Wiley & Sons, New Jersey 2008. 9) Böddeker, K.W., Liquid Separations with Membranes, Springer, New York 2008. 10) Oyama, S.T. and Stagg-Williams, S.M., Inorganic, Polymeric and Composite Membranes: Structure, Function and Other Correlations, Elsevier, Oxford 2011.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders membranlar ve gaz ayırma özellikleri, membran türleri ve gaz ayırımındaki rolleri, geçirgenlik ve seçicilik testleri, gaz ayrımında non-poroz, poroz, karışık matriksli, destekli sıvı ve hibrit membranların kullanımı, membran kütle aktarımı ve kütle aktarımına karşı dirençlerin hesaplanması konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 10 130

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gaz ayırma metotları
2 Membran türleri ve gaz ayırma membranları
3 Poroz ve poroz olmayan membranlarda gaz ayrımı
4 Membran gaz absorpsiyonu
5 Membranlarda kütle aktarımı
6 Membranlarda kütle aktarımının hesaplanması
7 Membran modülleri ve tasarımı
8 Ara sınav
9 Saf polimerik membran hazırlanması ve test edilmesi
10 Karışık matriksli membran hazırlama
11 Membran karakterizasyon yöntemleri
12 Membran gaz geçirgenlik ve seçiciliğinin hesaplanması
13 Membran gaz ayırma uygulamaları
14 Membran gaz ayırmında gelecek perspektifler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512174 Öğrenci gaz ayırma yöntemlerinin öğrenmiş olacak
2 1512175 Öğrenci membran gaz ayrımının nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş olacak
3 1512176 Öğrenci gaz ayırma membranlarının nasıl hazırlandığını öğrenmiş olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2
2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2
3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek