Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil memeli hayvanların periferik sinir sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK Prof.Dr. M.Erdem Gültiken Doç. Dr. Burcu Onuk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Horst Eric König, Hans-George Liebich: Veterinary anatomy of domestic mammals : textbook and colour atlas. 3rd ed. – Stuttgart : Schattauer, 2007. 2. 2. Aspinall, Victoria: Introduction to veterinary anatomy and physiology. Edinburgh : Butterworth-Heinemann, 2004. 3. 3. Gheorghe M. Constantinescu, Ileana A. Constantinesecu: Clinical dissection guide for large animals : horse and large ruminants. 2nd ed., Ames, Iowa. Iowa State Press, 2004. 4. 4. Gheorghe M., Constantinescu: Clinical anatomy for small animal practitioners. 1st ed. Ames, Iowa. Iowa State Press, 2002. 5. 5. Miller ME: Anatomy of the dog. WB. Sounders Company. Phledelphia, London, 1964.. 6. 6. Getty, R., The Anatomy of the Domestic Animals, 5 th Edition, Volume I ve II, WB Saunders Company, London, 1975

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil memelilerde cranial ve spinal sinirleri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nervi craniales (nn. olfactori- n. opticus) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales (nn. olfactori- n. opticus).pdf
2 Nervi craniales (n. oculomotorius- n. troclearis) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales (n. oculomotorius- n. troclearis).pdf
3 Nervi craniales (n.trigeminus) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales ((n.trigeminus).pdf
4 Nervi craniales (n. abducens- n. facialis) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales (n. abducens- n. facialis).pdf
5 Nervi craniales (n.vestibulocochlearis – n. glossopharyngeus) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales (n.vestibulocochlearis – n. glossopharyngeus).pdf
6 Nervi craniales (n. vagus) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales ((n.vagus).pdf
7 Nervi craniales (n. accesorius- n. hypoglossus) Prof. Dr. Murat KABAK Nervi craniales (n. accesorius- n. hypoglossus).pdf
8 Nervi spinalis Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf
9 Nervi cervicales Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf
10 Plexus cervicalis, Plexus brachialis Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf
11 Nervi thoracici, Nervi lumbales
12 Ara sınav
13 Nervi sacrales Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf
14 Plexus lumbosacralis Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf
15 Nervi caudales Prof. Dr. Murat KABAK- Nn. spinalis.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456723 Evcil memeli hayvanların periferik sinir sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir
2 1456724 Tanı ve operatif uygulamalarda sıkça kullanılan sinirlerin innervasyon bölgelerinin ve anestesi için seçim yerlerinin anatomik özelliklerini öğrenir
3 1456725 Klinik uygulamalarda veteriner hekime kılavuz olabilecek temel bilgileri öğrenerek pratikte uygulamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek