Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ortaçağ savaşlarının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özlem Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1-Sun Tzu, Savaş Sanatı, çev. Pulat Otkan-Giray Fidan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014. 2-Flavius, Vegetius Renatus, Roma Savaş Sanatı, çev. Samet Özgüler, Kronik Kitap, İstanbul 2020. 3-Michael J. Decker, Bizans Savaş Sanatı, çev. A. Tuncer Büyükonat, Doruk Yayınları, 2016. 4-C. W. C. Oman, Ok, Balta ve Mancınık, Ortaçağ'da Savaş Sanatı, 378-1515, çev. Yavuz Alogan, Kitap Yayınevi, 2013. 5-R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yay., İstanbul. 2004. YARDIMCI KİTAPLAR 6-Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, Beyan Yayınları, 2002. 7-Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, 2019. 8.Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, Makaleler-Bildiriler-İncelemeler, Dünya Aktüel Yay., 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Savaş hazırlıkları, silahlar, kuşatma teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 10 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
34 Okuma 5 8 40
48 Sözlü Sınav 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ORTAÇAĞ ÖNCESİ SAVAŞ SANATI (İSKENDER SEDDİ VE ÇİN SEDDİ ÖRNEĞİ) 1. hafta.docx
2 BİZANS DÜNYASINDA SAVAŞ (HADRİANAPOLİS SAVAŞI) 2. hafta.docx
3 ORTA ASYA HALKLARININ SAVAŞ SANATI (GÖKTÜRKLER ÖRNEĞİ) 3. hafta.docx
4 İSLAM SAVAŞ MANTIĞI 4. hafta.docx
5 HZ. MUHAMMED’İN MÜŞRİKLERLE SAVAŞLARI (BEDİR, UHUD VE HENDEK SAVAŞLARI) 5. hafta.docx
6 HZ. PEYGAMBERİN YAHUDİLERLE İLİŞKİLERİ 6. hafta.docx
7 MUTE SAVAŞI 7. hafta.docx
8 VİZE SINAVI 8. hafta VİZE.docx
9 ECNADEYN, YERMÜK, KADISİYE VE NİHAVEND SAVAŞLARI 9. hafta.docx
10 CEMEL VE SIFFİN SAVAŞLARI 10. hafta.docx
11 SELÇUKLULARIN SAVAŞLARI (MALAZGİRT VE KATVAN SAVAŞLARI) 11. hafta.docx
12 KÖSEDAĞ VE MİRYOKEFALON SAVAŞLARI 12. hafta.docx
13 HAÇLILAR 13. hafta.docx
14 Final sınavı 14. hafta FİNAL.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548430 Savaş hazırlıklarını tarif edebilme
2 1548431 Piyadenin rolünü yorumlayabilme
3 1548432 Süvari savaşlarını yorumlayabilme
4 1548433 Emir ve komutayı kavrayabilme
5 1548434 Silahları ve ekipmanı özetleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek