Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Türk dış politikasını ana hatları ile kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Önder Duman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye. Hasan Köni, Genel Siyasal Kuram ve Uluslararası Siyaset. Abdülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi. Ömer Kürkçüoğlu, Türk İngiliz İlişkileri. İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere yeni Türk devletinin Avrupa ve çevre ülkeleri ile yapmış olduğu antlaşmalar ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı son dönem Türk dış politikası
2 Osmanlı son dönem Türk dış politikası
3 Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası
4 Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası
5 Lozan Barış Antlaşması
6 Lozan Barış Antlaşması
7 Türk İngiliz ilişkileri
8 Musul sorunu
9 Sınav
10 Musul sorunu
11 Türk Fransız ilişkileri
12 Türk Yunan ilişkileri
13 Balkan antantı
14 Montrö
15 Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
0 1505091 Atatürk dönemi Türk dış politikasının ana ilkelerini ifade eder.
1 1505092 İnönü dönemi Türk dış politikasının ana ilkelerini belirtir.
2 1505093 Değişen Dünya koşullarında 1923-1950 dönemi Türk dış politikasını bütünsel olarak açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
0 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
1 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek