Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk ve İslam sanatının oluşum ve gelişiminde hangi faktörlerin etkili olduğunu ve Türk İslam sanatlarının algılanmasında ve tanıtılmasında yaşanan sorun ve zorlukları kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.Kuban, Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul 1975 O. Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, (çev. N. Yavuz), İstanbul 1988 D.Kuban Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1995 M.Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977 N. Çam, İslamda Sanat Resim ve Mimari, Ankara 1994 Y.Can-R.Gün, Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk ve İslam sanatının beslendiği kaynakların tespiti ve değerlendirilmesi. Tarihi süreç içinde her iki sanat anlayışının oluşum ve gelişimini etkileyen faktörler. Türk sanatı ve İslam sanatı kavramlarının tutarlılığı, bilim dalıyla ilgili diğer sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam sanatı ve Türk sanatı kavramları
2 Türk ve İslam sanatı araştırma ve incelemeleri
3 İslam sanatının doğduğu ortam
4 İslam sanatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen faktörler
5 Erken dönem İslam sanatında Bizans ve İran etkileri
6 İslam Dini ve İslam sanatı
7 Tasvir yasağının İslam sanatında yarattığı sonuçlar
8 Türk sanatının doğduğu ortam
9 Türk sanatının oluşum ve gelişimini etkileyen faktörler
10 Ara sınav
11 İslama giriş sonrası Türk sanatı
12 Türk sanatında Anadolu ve Osmanlı faktörü
13 Türk sanatında Batı tesirleri
14 Türk İslam sanatları alanında çalışmanın zorlukları
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55426 1412435 Türk ve İslam sanatının oluşum ve gelişim seyrini daha sağlıklı tahlil edecekler.
55427 1379712 Algılamada ve eleştiride yapılan bazı hataların mahiyetine nüfuz edecekler.
55428 1395656 Bilimsel çalışma bağlamında alanın zorluk ve sorunlarına vakıf olacak ve çözüm arayacaklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.