Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDA101 Almanca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilere B1 düzeyinde Almanca dilbilgisi kurallarını öğretmek ve bu kuralların doğru bir biçimde kullanımını kazandırmak hedeflenir. Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. EROL DURGUN

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

yok

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler B1 dilbilgisi düzeyine uygun olarak konj.II fiil çekimini ve kullanıldığı yerleri söyler.Konj. II' nin modal fiillerde kullanımını gösterir. adlaşmış sıfat çekimlerini ve sıfatlarda derecelendirmeyi örnek cümle içinde kullanır. Konj. II geçmiş zaman ekiyle çekimini, sıfat fiilleri (partizip I ve partizip II) ile ilgili kuralları söyler, ayrılabilen fiiller ve anlam kaymalarını ifade eden ekleri listeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konjunktiv II/Finalsaetze Lek 1.mp4
Menschen A1.1 Lektion 1.docx
2 Modalverben/Reflexive verben 341901_L01_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
MenschenA1.1 Lektion 1 Aufgabe 1.docx
3 Temporale Konnektoren/ temporale Praepositionen Lektion 2.mp4
Menschen A1.1 Lektion 2.docx
4 Vergangenheit/verben mit trennbaren und nicht trannbaren vorsilben 341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L01_Audiotraining_Kommunikation_05.mp3
Menschen A1.1 Lektion 2 Aufgabe 2.docx
5 textgrammatik 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
6 Passiv/relativsaetze 341901_L02_Audiotraining_Grammatik_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_04.mp3
341901_L02_Audiotraining_Grammatik_05.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_01.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_02.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_03.mp3
341901_L02_Audiotraining_Kommunikation_04.mp3
341901_L02_Im_Rhythmus_sprechen.mp3
7 kausale und konzessive konnektoren/indirekte fragen Menschen A1.1 Lektion 3.docx
Asenkron Lektion 3.mp4
8 lokale praeposition/infinitiv mit zu Ekran görüntüsü 2020-11-21 223042.png
Ekran görüntüsü 2020-11-21 223203.png
9 Arasınav
10 lokale adverbien/imperativ/negation Lektion 4.mp4
Menschen A1.1 Lektion 4.docx
11 verben mit praeposition/infinitiv mit zu MenschenA1.1 Lektion 4 Aufgabe 4.docx
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
341901_L04_Audiotraining_Grammatik_02.mp3
12 komparativ/superlativ Menschen A1.1 Lektion 5.docx
https://avys.omu.edu.tr/https://avys.omu.edu.tr/video/2/190137
13 Ordinalzahlen/partizip I und Partizip II in adjektivfunktion Menschen A1.1 Lektion 5 Aufgabe 5.docx
341901_L05_Audiotraining_Grammatik_01.mp3
14 Bedeutungsunterschied zwischen partizip I und partizip II/ werden-infinitiv MENSCHEN A1.1. LEKTION 6..docx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/197789

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1848909 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
2 1848910 Kısa net iletileri kavrayabilir
3 1848911 Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
4 1848912 Basit, günlük sohbetlere katılabilir
5 1848913 Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
6 1848914 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.