Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV101 Fizik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, otomotiv tekniğinde kullanılan temel fiziksel prensipleri kazandırmak amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat KARADAYI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Prof. Dr. Önder Orhun, 2009, Nobel Yayın Dağıtım. 2-Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Metin ORBAY-Feda ÖNER, 2009, Pegem Akademi. 3-Fizik (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri), Öğr. Gör. İsmail SARI-Yrd.Doç.Dr. Kenan Büyüktaş, 2011,Seçkin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme ve Fiziksel Büyüklükler, Vektörlerin Grafik ve Analitik Yöntemlerle İncelenmesi, Statik, Mekanik, Dinamik, İş - Enerji ve Güç, Basınç, Elektrik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme ve Fiziksel Büyüklükler 1 hafta Fizik.mp4
1_HAFTA.pdf
2 Ölçme ve Fiziksel Büyüklükler 2 hafta Fizik.mp4
2_HAFTA.pdf
3 Vektörlerin Grafik ve Analitik Yöntemlerle Incelenmesi 3 hafta Fizik.mp4
3_HAFTA.pdf
4 Vektörlerin Grafik ve Analitik Yöntemlerle Incelenmesi 4 hafta Fizik.mp4
4_HAFTA.pdf
5 Statik 5 hafta Fizik.mp4
5_HAFTA.pdf
6 Statik 6 hafta Fizik.mp4
6_HAFTA.pdf
7 Statik 7 hafta Fizik.mp4
7_HAFTA.pdf
8 Mekanik 8 hafta Fizik.mp4
8_HAFTA.pdf
9 Dinamik 9_HAFTA.pdf
10 Arasınav 10 hafta Fizik.mp4
10_HAFTA.pdf
11 Dinamik 11_HAFTA.pdf
12 İş - Enerji ve Güç 12_HAFTA.pdf
13 Basınç ve sıvıların kaldırma kuvveti 13_HAFTA.pdf
14 Elektrik 14_HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440024 Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri bilir, dönüşümlerini yapabilir
2 1440128 Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir
3 1440379 Temel fizik kavramlarının anlaşılması ile ilgili problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 4 4
2 1 4 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 4 4
3 1 4 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek