Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV119 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin ŞİMŞEK, 2003 • Ekip Çalışması ve Liderlik,Acar BALTAŞ, Remzi Kitabevi,2007. • Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları,2000. • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Yavuz DEMİREL, IQ Yayınları,2006. • İnovasyon, Arman KIRIM, Sistem Yayıncılık, 2007. • ISO 9000-2001 Toplam Kalite Yönetimi, Özkan Tütüncü- Özlem İpek DOĞAN,DEU,2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kontrol ve tarihsel geçmişi, kontrol mekanizmaları, kalite kontrol sistemleri ve endüstriye uygulamaları, standartlar ve önemi ve üretimde kalite kontrol sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Kavramı Kalite-Güvence-Standart-1. HAFTA.docx
2 Standart ve Standardizasyon Kalite-Güvence-Standart-2. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-2. Hafta.mp4
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları Kalite-Güvence-Standart-3. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-3. Hafta.mp4
4 Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları Kalite-Güvence-Standart-4. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-4. Hafta.mp4
5 Kaizen ve Sürekli İyileştirme Kalite-Güvence-Standart-5. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-5. Hafta.mp4
6 Kalite Kontrol Çemberleri Kalite-Güvence-Standart-6. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-6. Hafta.mp4
7 Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri Kalite-Güvence-Standart-7. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-7. Hafta.mp4
8 Kalite Güvence Sistemi ve ISO Kavramı Kalite-Güvence-Standart-8. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-8. Hafta.mp4
9 Kalite Kavramında Değişik Yaklaşımlar Kalite-Güvence-Standart-9. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-10. Hafta.mp4
10 Ara sınav Kalite-Güvence-Standart-10. HAFTA.docx
11 ISO 9001:2000 Kalite Güvencesi Ve Standartları-11. Hafta.mp4
Kalite-Güvence-Standart-11. HAFTA.docx
12 Kalite Sistemi Dokümantasyonu, Kalite El Kitabı Kavramı Kalite Güvencesi ve Standartları-12. Hafta.mp4
Kalite-Güvence-Standart-12. HAFTA.docx
13 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar Kalite-Güvence-Standart-13. HAFTA.docx
Kalite Güvencesi ve Standartları-13. Hafta.mp4
14 Üretimde kalite kontrol teknikleri Kalite Güvencesi ve Standartları-14. Hafta.mp4
Kalite-Güvence-Standart-14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489986 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 1489987 Kalite Standartlarını Uygulamak
3 1489988 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1
3 1 2 1 1 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek