Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV118 Çevre Koruma 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Çevreyi, çevre kirleticilerini, kirlilik çeşitlerini tanıyarak, alınması gereken önlemleri incelemek. Çevredeki kirletici unsurların kaynağını belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEGEP Modülleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Çevre Kavramı, Ekosistem ve öğeleri, Doğal ekosistemler ve özellikleri, Enerji kaynakları ve sorunları, Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki nedenler, Kirlenmenin tanımı, Kirletici kaynakları, Atıklar ve kirlenme, Kirlilik çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Kavramı, Ekosistem ve öğeleri, Doğal ekosistemler ve özellikleri, Enerji kaynakları ve sorunları - - Çevre Koruma 1. Hafta
2 Çevre Kavramı, Ekosistem ve öğeleri, Doğal ekosistemler ve özellikleri, Enerji kaynakları ve sorunları - - Çevre Koruma 2. Hafta
3 Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki nedenler, Kirlenmenin tanımı Kirletici kaynakları, Atıklar ve kirlenme, Besin zinciri ve kirlenme - - Çevre Koruma 3. Hafta
4 Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki nedenler, Kirlenmenin tanımı Kirletici kaynakları, Atıklar ve kirlenme, Besin zinciri ve kirlenme - - Çevre Koruma 4. Hafta
5 Kirlilik çeşitleri, Hava kirliliği ve kirleticiler, Küresel ısınma, Atmosferi kirleten kaynaklar - - Çevre Koruma 5. Hafta
6 Kirlilik çeşitleri, Hava kirliliği ve kirleticiler, Küresel ısınma, Atmosferi kirleten kaynaklar - - Çevre Koruma 6. Hafta
7 Toprak kirliliği nedenleri, Hava kirleticilerin toprağa etkileri, Kirli suların tarımda kullanılması, Arıtma çamuru ve toprak kirliliği - - Çevre Koruma 7. Hafta
8 Toprak kirliliği nedenleri, Hava kirleticilerin toprağa etkileri, Kirli suların tarımda kullanılması, Arıtma çamuru ve toprak kirliliği - - Çevre Koruma 8. Hafta
9 Ara sınav - -
10 Su kirliliği, Suyun kirlenmesi ve su kirliliğinde kullanılan bazı kavramlar, Türkiye'de su kirliliği sorunları, Sulak alanlar - - Çevre Koruma 10. Hafta
11 Su kirliliği, Suyun kirlenmesi ve su kirliliğinde kullanılan bazı kavramlar, Türkiyede su kirliliği sorunları, Sulak alanlar - - Çevre Koruma 11. Hafta
12 Sıfır atık - - Çevre Koruma 12. Hafta
13 Sıfır atık - - Çevre Koruma 13. Hafta
14 Sıfır atık - - Çevre Koruma 14. Hafta

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548685 Çevre sorunları hakkında haberdardır.
2 1548686 Ekosistemler, biyosfer, enerji kullanımı ve çevre ilişkilerini bilir.
3 1548687 Hava kirliliğini ve kirleticileri bilir.
4 1548689 Su kirliliği ve kaynaklarını bilir.
5 1548694 Toprak kirliliği ve kaynakları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 3 4
4 3 4
5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek