Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV213 Mesleki Yabancı Dil 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin, İngilizce yazılmış araç kataloglarını okuyup anlaması ve İngilizce olarak kendini ifade etmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel yabancı dil Okumak Anlamak Dil bilgisi kuralları Teknik terimler sözlüğü İnternet kullanmak Etken Edilgen fiil yapıları Vurgulu fiiller Geçişli geçişsiz fiiller Paragraf içerisinde zaman uyumu İsimler Tekil isimler Çoğul isimler Fiillerden türetilmiş isimler Özel isimler Zamirler ve sıfatlar Temel teknik terimler Kataloglar Yabancı dilde sayıları kullanmak Aritmetik işlemlerin ve matematiksel ifadelerin yabancı dildeki karşılıklarını bulmak Geometrik şekillerin Türkçe çevirisini yapmak Ölçü birimlerinin yabancı dildeki karşılıklarını bulmak Sayılar Aritmetik işlemler Geometrik şekiller Ölçü Birimleri Uzunluk Ağırlık Elektriksel ölçü birimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel yabancı dil 1. hafta.pdf
2 Teknik terimler sözlüğü 2. hafta.pdf
3 İnternet kullanmak 3. hafta.pdf
4 Etken Edilgen fiil yapıları 4. hafta.pdf
5 İsimler 5. hafta.pdf
6 Zamirler ve sıfatlar 6. hafta.pdf
7 Temel teknik terimler 7. hafta.pdf
8 Aritmetik işlemlerin ve matematiksel ifadelerin yabancı dildeki karşılıklarını bulmak 8. hafta.pdf
9 Geometrik şekillerin Türkçe çevirisini yapmak
10 Ölçü birimlerinin yabancı dildeki karşılıklarını bulmak Sayılar 10. hafta.pdf
11 Aritmetik işlemler 11. hafta.pdf
12 Geometrik şekiller 12. hafta.pdf
13 Ölçü Birimleri, Performans Ödev Teslimi, 13. hafta.pdf
14 Elektriksel ölçü birimleri 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1435343 Otomotiv parçalarının ingilizce karşılıklarını öğrenme
2 1435346 Temel mesleki yabancı dil bilgisi edinme
3 1435380 Teknik yabancı dili kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 4 4
2 5 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 4 4
3 5 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek