Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV241 Motor Test ve Ayarları 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Motor test ayar sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. KRANK VE KAM MİLİ YENİLEŞTİRME, MEGEP Modülleri, 2015 2. MOTOR YATAKLARINI YENİLEŞTİRME, MEGEP Modülleri, 2015 3. SİLİNDİR YENİLEŞTİRME, MEGEP Modülleri, 2015 4. SUPAP DÜZENEĞİ YENİLEŞTİRME, MEGEP Modülleri, 2015 5. An Introduction to Engine Testing and Development, Atkins R. D., 2009, ISBN-13: 9780768020991 6. Engine Testing Theory and Practice 3th Edition, Martyr A.J., ISBN-13: 978-0-7506-8439-2 7. Pistons and engine testing, MAHLE GmbH (Ed.), ISBN 978-3-8348-1590-3 8. ELECTUDE LMS Modülleri, e-öğrenme veri tabanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Motor Sistemlerinin Fiziki Kontrolleri, Soğutma ve Yağlama Sistemleri, Ateşleme Sistemi ve Kontrolleri, Diagnostik Cihazları, Diagnostik Test Cihazının Kabloları ve Bağlantıları, Motor Sistemlerinde Arıza Taranması, ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi), Arıza Kodları, ECU Hafızasındaki Arızaları Silinmesi, Parçaları ECU’ya Tanıtmak, Kompresyon Testi, Silindir Kaçak Test Cihazı, Egzoz Emisyonları ve Kontrolleri, Katalitik Konvertörler, Araç Gösterge Sistemleri ve Kontrolleri, Supap Mekanizmaları, Değişken Supap Zamanlaması, Diagnostik Test Cihazı ile Yapılan Kontroller, Selenoid Valfın Kontrolleri, Sensörün Kontrolleri, Yağlama Hattında Yapılan Kontroller, Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim), Taşıt testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
49 Performans 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Motor Sistemlerinin Fiziki Kontrolleri, Soğutma ve Yağlama Sistemleri 1. Hafta.pptx
2 Ateşleme Sistemi ve Kontrolleri
3 Diagnostik CihazlarıDiagnostik Test Cihazının Kabloları ve Bağlantıları
4 Motor Sistemlerinde Arıza Taranması
5 ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi)
6 Arıza Kodları,ECU Hafızasındaki Arızaları Silinmesi,Parçaları ECU’ya Tanıtmak
7 Kompresyon Testi, Silindir Kaçak Test Cihaz
8 Egzoz Emisyonları ve Kontrolleri, Katalitik Konvertörler
9 Ara Sınav Haftası
10 Araç Gösterge Sistemleri ve Kontrolleri, Supap Mekanizmaları, Değişken Supap Zamanlaması
11 Diagnostik Test Cihazı ile Yapılan Kontroller,Selenoid Valfın Kontrolleri,Sensörün Kontrolleri,Yağlama Hattında Yapılan Kontroller
12 Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim)
13 Performans Ödev Teslimi, Motor Testleri (Güç, Moment, Yakıt Tüketimi, Hava Tüketimi, Özgül Yakıt Tüketimi, Volümetrik Verim, Termik Verim)
14 Taşıt testleri
15 Yarıyıl Sonu Sınavı
16 Bütünleme Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490558 Motor ve sistemlerinin fiziksel kontrol yapabilecektir. Diyagnostik test cihazı ile motor sistemlerin taramasını yapabilecektir. ECU hafızasındaki arızaları silebilecek ve parçaları ECU’ ya tanıtabilecektir.
2 1490559 Kompresyon kaçak testi yapabilecektir Silindir kaçak testi yapabilecektir
3 1490560 Egzoz emisyon kontrolü yapabilecektir. Yol testi yapabilecektir.
4 1490561 Supap sistemlerinin kontrollerini yapmak Motor gücünün ölçümlerini yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 4 4
2 3 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 4 4
3 3 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 4 4
4 3 4 3 3 1 2 3 3 1 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek