Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV243 İşletme Yönetimi-I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin işletme ve işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, işletmenin amaç ve sorumlulukları, işletme kurma nedenleri, kuruluş yeri ve seçimi, kuruluş yeri etkenleri, kuruluş amaçları ve kapasite ile işletme yönetim fonksiyonları, temel işletme fonksiyonları, üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları fonksiyonları, gelir gider hesapları, borç ve alacaklar ile varlıkları yönetmek konularında eğitilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tutar, H. (2004) MYO Programları için İşletme Yönetimi, Seçkin yayıncılık, İstanbul 2004 2. Modern İşletmecilik, İsmet MUCUK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek gibi konuları açıklanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek İşltm-Yön-I-1.Hafta.docx
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek İşltm-Yön-I-2.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-2. Hafta.mp4
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek İşltm-Yön-I-3.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-3. Hafta.mp4
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek İşltm-Yön-I-4.Hafta.docx
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşltm-Yön-I-5.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-5. Hafta.mp4
6 İşletmenin Çevresini Tanımak İşltm-Yön-I-6.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-6. Hafta.mp4
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşltm-Yön-I-7.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-7. Hafta.mp4
8 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İşltm-Yön-I-8.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-8. Hafta.mp4
9 Ara Sınav İşltm-Yön-I-9.Hafta.docx
10 İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak İşltm-Yön-I-10.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-10. Hafta.mp4
11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İşletme Yönetimi I-11. Hafta.mp4
İşltm-Yön-I-11.Hafta.docx
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İşltm-Yön-I-12.Hafta.docx
İşletme Yönetimi I-12. Hafta.mp4
13 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek İşletme Yönetimi-13. Hafta.mp4
İşltm-Yön-I-13.Hafta.docx
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak İşletme Yönetimi I-14. Hafta.mp4
İşltm-Yön-I-14.Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489994 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilir.
2 1489995 İş yeri kurma fikrini oluşturabilir.
3 1489996 İş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilir.
4 1489997 İş yerini faaliyete açmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek