Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTV227 Bilgisayar Destekli Çizim 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İki ve üç boyutlu çizim, katı modelleme, montaj ve simülasyon yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ahmet ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Autocad 2013, Kadir Gök, Arif Gök, Seçkin Yayıncılık Solidworks 2013, Kadir Gök, Arif Gök, Seçkin Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinat sistemleri CAD menüleri, Temel geometrik şekiller İki boyutlu çizim komutları ve ikonları Çizim dosyalarını açma,kaydetme, Temel düzenleme ve sorgulama komutları Format (biçimlendirme) komutları Tools komutları, Design center komutu ile iki boyutlu tasarım CAD menüleri Draw ve modify menüsü, Solid (katı) menüsü Solid editing menüsü Solid operations menüleri Solid editing, UCS menüsü Visual, stily menüsü, Modelling menüsü Viewports Render menüsü, Surface menüleri ve komutları Surface editing Koordinat sistemleri 3D surfaces, Revolve surface Ruled surface Edge surface Tabulated surface 3D view Shell komutu, Geometrik şekiller ve parça geometrisi Komutlar ve unsurlar İki boyut ve üç boyut ilişkisi, Montaj parçalarında uyum geometrisi Montaj sıralaması Montaj çeşitleri Montajda Kullanılan ilişki türleri, Montajda kullanılan standart parça çeşitleri Montajda kullanılan ilişki türleri, Simülasyonun montaj yapmada önemi, Montajda kullanılan ilişki türleri Hareket türleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
22 Proje Hazırlama 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinat sistemleri CAD menüleri 1. hafta.pdf
2 Temel geometrik şekiller, İki boyutlu çizim komutları ve ikonları Çizim dosyalarını açma, kaydetme Bilgisayar Destekli Çizim-2. Hafta.mp4
2. hafta.pdf
3 Temel düzenleme ve sorgulama komutları, Format (biçimlendirme) komutları, Tools komutları Bilgisayar Destekli Çizim-3. Hafta.mp4
3. hafta.pdf
4 Design center komutu ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri Draw ve modify menüsü Bilgisayar Destekli Çizim-4. Hafta.mp4
4. hafta.pdf
5 Solid (katı) menüsü, Solid editing menüsü, Solid operations menüleri Bilgisayar Destekli Çizim-5. Hafta.mp4
5. hafta.pdf
6 UCS menüsü, Visual, stily menüsü Bilgisayar Destekli Çizim-6. Hafta.mp4
6. hafta.pdf
7 Modelling menüsü, Viewports, Render menüsü Bilgisayar Destekli Çizim-7. Hafta.mp4
7. hafta.pdf
8 Surface menüleri ve komutları, Koordinat sistemleri, 3D surfaces Bilgisayar Destekli Çizim-8. Hafta.mp4
8. hafta.pdf
9 Revolve surface, Ruled surface, Edge surface, Tabulated surface, 3D viewShell komutları
10 Geometrik şekiller ve parça geometrisi, Komutlar ve unsurlar, İki boyut ve üç boyut ilişkisi Bilgisayar Destekli Çizim-10. Hafta.mp4
10. hafta.pdf
11 Montaj parçalarında uyum geometrisi, Montaj sıralaması, Montaj çeşitleri, Montajda Kullanılan ilişki türleri Bilgisayar Destekli Çizim-11. Hafta.mp4
11. hafta.pdf
12 Montajda kullanılan standart parça çeşitleri, Montajda kullanılan ilişki türleri Bilgisayar Destekli Çizim-12. Hafta.mp4
12. hafta.pdf
13 Simülasyonun montaj yapmada önemi Bilgisayar Destekli Çizim-13. Hafta.mp4
13. hafta.pdf
14 Montajda kullanılan ilişki türleri, Hareket türleri Bilgisayar Destekli Çizim-14. Hafta.mp4
14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489815 İki ve üç boyutlu çizim ile yüzey modelleme yapmak.
2 1489816 Üç boyutlu katı model tasarımı ile tasarlanmış parçaları birleştirmek.
3 1489817 Standart elemanların montajını yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 3 2 3 1 1 1 3 3 4 4
2 2 3 4 5 3 2 3 1 1 1 3 3 4 4
3 2 3 4 5 3 2 3 1 1 1 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek