Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörlerin öğrenilmesi Uygulamalarda kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi Malzeme özellik kartlarını tanıtma Malzeme seçme stratejilerini öğrenme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mert Döleker

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi 1

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asby, M.F. and Jones, D.R.H. (1996) Engineering Materials 1, and Introduction to their properties and applications, 2. edition, Permagon Press, Oxford, U.K. F. Fındık (2018), Malzeme ve Tasarım, 3. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. J. F. Shackelford (2016), Introduction to materials science for engineers. Pearson. Callister Jr, W. D., & Rethwisch, D. G. (2015). Callister's Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons. İ.Ay, Tasarım ve Malzeme Seçimi Ders Notları, Balıkesir Üniversitesi. D. Dışpınar, Malzeme Seçimi ve Tasarımı Ders Notları, İstanbul Üniversitesi. M. Demirkol, Mühendislik Malzemeler ve İmalat Teknolojisi Ders Notları, İ.T.Ü. G. Göller, Ö. Keleş, İ. Akın, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Ders Notları, İ.T.Ü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme seçimi önemi; Malzeme seçimi-tasarım ilişkisi; Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörler; Tasarım; Tasarım türleri; Mühendislik malzemeleri ; Malzeme özellik kartları; Örnek malzeme özellik kartları ; Malzeme seçme stratejisi; Klasik malzeme seçme yöntemi; Prof. Ashby malzeme seçme yöntemi; AHP ile malzeme seçim yöntemi, malzeme seçimi uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birimler, tasarım ve malzeme seçimine giriş hafta1.pptx
2 Malzeme seçiminin önemi ve malzemeler hafta2.pptx
3 Malzeme seçimi adımları hafta3.pptx
4 Malzeme seçiminde Mekanik özellikler hafta4.pptx
5 Malzeme seçiminde Mekanik özellikler hafta5.pptx
6 Malzemelerin termal, elektrik, optik, çevresel özellikleri hafta6.pptx
7 Malzemelerde korozyon ve aşınma hafta7-1. vize.pptx
8 Malzemelerde korozyon ve aşınma hafta8.pptx
9 Ara Sınav hafta9.pptx
10 Malzeme seçim kartları hafta10.pptx
11 Malzeme seçiminde yazılım programı kullanımı hafta11-2. vize.pptx
12 Malzeme seçimi için örnek uygulamalar hafta12.pptx
13 Malzeme seçimi için örnek uygulamalar hafta13.pptx
14 Öğrencilerin ödev sunumları hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600921 Malzeme Seçimi Grafiklerinin Anlaşılması
2 1600922 Malzeme Seçiminin Anlaşılması
3 1600923 Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Anlaşılması
4 1600924 Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 2 1
2 2 1 3 2 1
3 3 2 2 1 1 1
4 3 1 3 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek