Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDİ101 Türk Dili I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı ve sözlü anlatımın farklarının kavratılması. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak, mektup, haber ve bilimsel yazıların vb.) öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Büşra Akkuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARICI, A. F. ve UNGAN S. (2017). Yazılı Anlatım El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. BELET, Ş. D. (2011). Türkçe Yazılı Anlatım, AÖF Yayınları, Eskişehir. GEDİZLİ, M. (2006), Yazabilmek –Yazılı Anlatıma Giriş-, Marka Yayınları, İstanbul. ÖZDEMİR, E. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders için kaynak ve materyalleri. giriş; dil (kavramı, tanımı, önemi ve özellikleri) Dil nedir.docx
2 Dil türleri dilin doğuş teorileri, dil aileleri, Türkçenin dil aileleri içindeki yeri Dünya dili Türkçe.docx
Dilin Doğuşu, Evrimi-Bret Peterson.pdf
3 Dil ve kültür bağlamında anlatım ve iletişim, sözlü ve yazılı anlatımın özellikleri, benzerlik ve farklılıkları. yazı dili ve özellikleri Dil ve Kültür.pdf
Yazı Dili ve Özellikleri.pdf
4 Paragrafın Yapısı (Giriş, Gelişme, Sonuç Paragrafları), Paragraf Oluşturma. Paragrafın Yapısı.pdf
5 Paragraf türleri ve paragraf uygulamaları https://drive.google.com/file/d/1EFiWFE4MR6P_9Esop85npqZysoNUfSeD/view
Paragraf Türleri.pdf
6 Düşünceyi geliştirme yolları Düşünceyi Geliştirme Yolları.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gbhSSXGCG74w69MQc6O5m7eP7RnX5SDw/view
7 Bakış Açısı ve Yaklaşım Biçimleri https://drive.google.com/file/d/11615cKxAlVHAQVIBrxuj4rFabZJDAql7/view
Bakış Açısı ve Yaklaşım Biçimleri.pdf
8 Yazım ve noktalama https://drive.google.com/file/d/1wOX5vl1xPzmtANidiZUXdWNEbZl4PdAP/view
Noktalama İşaretleri.pdf
9 Ara Sınav
10 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, sanatsal / kurgusal yazılar I https://drive.google.com/file/d/1pI0VmfWFQAni9NTdHNCMH0_DE-oWoct3/view
Sanatsal Yazılar 1.pdf
11 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, sanatsal / kurgusal yazılar II https://drive.google.com/file/d/1dW03y-eOhQckpOuVeCEfI-eo4-GsKw7i/view
Sanatsal Yazılar 2.pdf
12 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, düşünce yazıları I https://drive.google.com/file/d/1gpuC3tOaWDUl_W3GYU99fwJifwTrYx5p/view
Düşünce Yazıları I.pdf
13 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, düşünce yazıları II https://drive.google.com/file/d/1YHQwxNGlvsHtDobuTdsy0X2jMTLGJb1Z/view
Düşünce Yazıları II.pdf
14 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, yazışmalar, değerlendirmeler Yazışmalar I.pdf
Yazışmalar II.pdf
https://drive.google.com/file/d/14kgJndzhAjDqj3pwhUWzBamXZc5Gejuf/view
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1816776 Karşılaşılan metinlerin türleri ve özellikleri öğrenilir.
2 1816771 Kompozisyon bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğrenilir.
3 1816772 Yazılı anlatım türleri öğrenilir.
4 1816773 Türlere uygun metin oluşturma ve oluşturulmuş metinler üzerinde uygulama yapma becerisi gelişir.
5 1816774 Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikle fark edilir
6 1816775 Sözcük, cümle, sözce, atasözü, deyim gibi dil içi unsurların maksada uygun doğru kullanımları öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek