Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO102 Genel Kimya II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları, Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası öğretmek ve açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çevirenler(T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt II, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000 [3]KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [4] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar,Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002 [5] Genel Kimya ders notları, Prof. Dr. AHMET UYANIK, OMÜ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
9 Problem Çözümü 5 6 30
11 Soru-Yanıt 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge
2 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge
3 Kimyasal Termodinamik
4 Kimyasal Termodinamik
5 Asitler ve Bazlar
6 Asitler ve Bazlar
7 İyonik Denge I
8 İyonik Denge I
9 ARASINAV
10 İyonik Denge II
11 İyonik Denge II
12 Elektrokimya
13 Elektrokimya
14 Çekirdek Kimyası
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476649 Reaksiyon hızı tanımını ve bu hızın nasıl ölçülebileceği bilir. Reaksiyon hızına etki eden etmenleri açıklar. Reaksiyon hızı ifadesinin deneysel verilerden bulunmasını bilir ve reaksiyon derecesini belirler.
2 1476650 Le Chatelier İlkesini bilir ve dengeye etki eden etmenleri açıklar. Basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden denge sabiti arasındaki bağıntıyı bilir.
3 1476651 İleri ve geri reaksiyon hız sabitleriyle denge sabiti arasındaki bağıntıyı tanımlar.
4 1476652 Termodinamik kavram ve nicelikleri bilir.
5 1476653 Termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalarını bilir ve kimyasal bir reaksiyonda termodinamik niceliklerin değişimlerini (deltaG, deltaH ve deltaS) hesaplar.
6 1476724 Asitlik kuvveti ile molekül yapısı arasındaki ilişkiyi bilir ve yorumlar. Zayıf asitler ve zayıf bazlardaki denge hesaplamalarını, suyun iyonlaşması ve pH ölçümünü, indikatörleri, ortak iyon etkisini ve tampon çözeltileri hazırlanışını açıklar.
7 1476725 Çözünürlük çarpımını ve hesaplamalarını bilir.
8 1476726 Kompleks iyonların bulunduğu dengeleri ve asit-baz titrasyonlarını açıklar. Metalik iletkenlik ve elektrolitik iletkenliği tanımlar.
9 1476727 Faraday yasalarını bilir.
10 1476728 Elektroliz hücresi ile pil hücresi arasındaki farkı bilir.
11 1476729 Standart indirgenme potansiyeli ve elektrot potansiyeli arasındaki ilişkiyi tanımlayan Nernst eşitliğini bilir ve hücre potansiyellerinin hesaplanmasını açıklar.
12 1476730 Derişim pilleri ve yakıt pilleri hakkında bilgi verir.
13 1476731 Atom çekirdeğinin yapısı açıklar. Kararlılık kuşağını, kararlı çekirdeklerin özelliklerini ve sihirli sayıları bilir.
14 1476732 Radyoaktiviteyi ve radyoaktif ışınım türlerini açıklar.
15 1476733 Radyoaktif bozunma kinetiğini, Çekirdek bağlanma enerjisini, Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
9 5 5 5 5 5