Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO104 Genel Kimya Lab II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Kimya ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Beytullah Afşin, Emin Erdem, Nihat Tınkılıç, Necati Menek, “Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [3] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [4] Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [5] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI; DAMITMA; ÇÖZÜNÜRLÜK BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ ; KATALİZ; KİMYASAL DENGE ASİT-BAZ TİTRASYONLARI EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ ALEV EMİSYONU İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 10 30 1
47 Laboratuvar Sınavı 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
21 Rapor Sunma 10 5 50
47 Laboratuvar Sınavı 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar kuralları ve içeriği hakkında bilgi verilmesi HY-LAB. GÜVENLİĞİ.pdf
2 STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI STOKİYOMETRİ.pdf
3 DAMITMA DAMITMA.pdf
4 ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK.pdf
5 BİR HİDRATTAKİ SU YÜZDESİNİN TAYİNİ su yüzdesi tayini.pdf
6 KATALİZ kataliz.pdf
7 KİMYASAL DENGE denge.pdf
8 ASİT-BAZ TİTRASYONLARI ASiT BAZ TiTRASYONU.pdf
9 ARASINAV 9 arasınav.pdf
10 EŞDEĞER AĞIRLIK TAYİNİ eşdeğer ağırlık.pdf
11 ALEV EMİSYONU ALEV EMiSYONU.pdf
12 İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI REDOKS.pdf
13 TELAFİ DENEYLER
14 TELAFİ DENEYLER
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476355 STOKİYOMETRİ KONUSUNU ANLAMASI
2 1476356 DAMITMA NEDİR, ÇEŞİTLERİ VE FARKLARINI KAVRAYA BİLME
3 1476357 Öğrenci, kimyasal su, kristal suyu ve adsorbe edilmiş suyun anlamını bilir ve bir hidrattaki su yüzdesini hesaplayabilir.
4 1476358 Reaksiyon hızına etki eden faktörleri bilir ve reaksiyon hızına katalizörün etkisini inceleyerek gerekli reaksiyonları yazabilir.
5 1476359 Kimyasal dengeyi, kimyasal dengeye etki eden faktörleri ve kimyasal dengenin önemini bilir. Ayrıca Le Chatelier prensibini kullanarak denge tepkimelerini yorumlayabilir.
6 1476365 İndirgenme-yükseltgenme(Redoks) reaksiyonlarını bilir ve çeşitli maddelerin indirgenme ve yükseltgenme eğilimlerini deney yaparak belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3
2 2 4 4 2 2 2 5 3 3 4 4 4 3
3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
4 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 2 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 4 4
6 2 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek