Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Abdulnasır BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2018). Eğitim giriş (7.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [2] Başaran,İ. E.(2007).Eğitime Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi,sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, eğitimin amaç ve işlevleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler, bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar 1. EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.doc
Eğitime Giriş 1.Hata dersi (3).mp4
Eğitime Giriş 1.Hata dersi (3).mp4
2 Eğitimin Tarihsel Temelleri 2. EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ.doc
3 Eğitimin Sosyal Temelleri Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri 3. Hafta (1).mp4
3. EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ.doc
4 Eğitimin Felsefi Temelleri 4. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ.doc
Eğitime Giriş Eğitimin Felsefi Temelleri 4. Hafta (1).mp4
5 Eğitimin Psikolojik Temelleri Eğitime Giriş Eğitimin Psikolojik Temelleri 5. Hafta.mp4
5. EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ.doc
6 Eğitimin Hukuksal Temelleri 6. EĞİTİMİN HUKUKSAL TEMELLERİ.doc
Eğitime Giriş Eğitimin Hukuki Temelleri 6. Hafta.mp4
7 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 7. EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ.doc
Eğitime Giriş Eğitimin Amaçlar ve İşlevleri 7. Hafta.mp4
8 Eğitimin Ekonomik Temelleri Eğitime Giriş Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. Hafta (3).mp4
9 Ara Sınav
10 Eğitimin Politik Temelleri Eğitime Giriş Eğitimin Politik Temelleri 10. Hafta.mp4
9. EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ.doc
11 Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri 10. EĞİTİM BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.doc
254e4d117d9b44cea2590542e46bdc34.mp4
12 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler Eğitime Giriş Öğretmenlik Mesleği 12. Hafta.mp4
11. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ.doc
13 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler Eğitime Giriş 21. Yüzyılda Eğitimde Yeni Yönelimler. 13. Hafta.mp4
12. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER.doc
14 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14. 21. YÜZYILDA EĞİTİM BİLİMİNDE YÖNELİMLER (2) (1).doc
Eğitime Giriş 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler 14. Hafta.mp4
15 Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf 15 BİR EĞİTİM VE ÖĞRENME ORTAMI OLARAK OKUL VE SINIF (2) (3).doc
Bir Eğitim ve Öğrenme Ortamı Olarak Okul ve Sınıf 15. Hafta.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515728 Eğitimin amaç ve işlevlerini tartışabilir
2 1515729 Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini tartışabilir.
3 1515730 Eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini kavrar.
4 1515731 Eğitim ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4
3 4 3 3 4 3 2 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3
4 5 5 1 5 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek