Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO205 Organik Kimya I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel kavramları ve işlevsel grupların moleküle kazandırdığı özellikleri vererek organik bileşiklerin tanınmasını ve özelliklerinin kavratılması ile bu bileşiklerin reaktivitesini öğrenip, kimyasal sentezlerini gerçekleştirmeyi ve tepkimelerinin sistematik olarak incelenmesinin, dolayısıyla organik kimyanın endüstriyel öneminin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Prof.Dr.Hasan Kocaokutgen, Organik Kimya, 3.Baskı, Erol Ofset, Samsun, 2016 [2] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.[3] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [4] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990. [5] Atkins R. G. and Corey F. A., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya Kısa Öz, 2. Baskıdan Çeviri, Bilim Kitabevi, Ankara, 1999. [6] Young D. W., Heterocyclic Chemistry, LongmanGroup Limited, London, 1975. [7] Hart H ve Hart D J and Craine L E (Çeviri Editörü Uyar Tahsin ) Organik Kimya 12. Baskıdan çeviri, Palme yayıncılık, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Kimya'ya giriş, organik tepkimelere etki eden etkenler, melezleşme, bağlar, doymuş hidrokarbonlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, haloalkanlar, eterler, alkoller. epoksitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 10 5 50
11 Soru-Yanıt 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyaya Giriş, Temel Kavramlar Kullanılan Kaynaklar-Organik Kimya.docx
2 Organik Kimyada Reaksiyonlara Etki Eden Faktörler
3 Organik Kimyada Bazı Önemli Tanımlar
4 Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Hibritleşme
5 Doymuş Hidrokarbonlar(Düz Zincirli-Halkalı)
6 Alkenler
7 Alkenler
8 Alkinler
9 ARASINAV 9 arasınav.pdf
10 Alkil halojenürler
11 Alkoller
12 Eterler
13 Aromatik Hidrokarbonlar II
14 Aromatik Hidrokarbonlar I
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476378 Organik bileşikleri ve temel kavramları bilir.
2 1476379 Organik bileşikleri yaygın adları ile ve IUPAC sistemine göre adlandırır.
3 1476380 Hidrokarbonları (Alkan, Alken, Alkin, Aromatik Hidrokarbonlar)
4 1476381 Karbon bileşiklerindeki hibritleşme ve bağlanmayı açıklar.
5 1476382 Organik bileşiklerde her tür izomeriyi (yapısal, cis-, trans-, optik izomeri v.s.) bilir.
6 1476388 Aromatik bileşikleri ve temel kavramları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4
2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4
3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4
4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4
5 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4
6 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek