Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO207 Organik Kimya Lab. I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Organik Bileşiklerin Eldesi, spektroskopik Özellikleri yardımıyla Yapı Analizi, uygulama Alanında kişisel Beceri kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990 2. Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005 3. NMR Spektroskopisi, M BALCI, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Bileşiklerin Eldesi ve verim hesabı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 10 30 1
47 Laboratuvar Sınavı 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 10 3 30
13 Deney 10 3 30
14 Gözlem 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 2 20
47 Laboratuvar Sınavı 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı ve Laboratuvarda Çalışma Kuralları Kullanılan Kaynaklar-Organik Kimya Lab.docx
İLK HAFTA.pdf
2 Kristallendirme Kristallendirme.pdf
3 Ekstraksiyon Ekstraksiyon Ekstraksiyon.pdf
4 Su Buharı Damıtması- Metan Sentezi SU BUHARI DESTİLASYONU.pdf
METAN.pdf
5 İyodoform Sentezi iyodoform.pdf
Haloform Reaksiyonu.pdf
6 Dietileter Sentezi DİETİL ETER SENTEZİ.pdf
7 Tert-Bütilklorür Sentezi TERSİYER BÜTİL KLORÜR.pdf
8 Propiyonaldehit Sentezi PROPANAL.pdf
9 Arasınav 9 arasınav.pdf
10 Formik Asit FORMİK ASİT.pdf
11 Etilasetat Sentezi ETİL ASETAT.pdf
12 Asetonitril ASETONİTRİL.pdf
13 Telafi Deneyleri
14 Telafi Deneyleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476394 Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
2 1476395 Organik Sentezleri Yapar,
3 1476396 VERİM HESABI YAPAR
4 1476397 İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4
2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 2 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4
4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek