Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO209 Kimyacılar İçin Matematik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Matematiğin kimyacılar için temel kavramlarını vermek, kimyacılık mesleğine yönelik çalışmalarda gereksinim duyulacak matematiksel kavramların öğrenilmesini ve kullanılmasını sağlayarak , değişik fonksiyonların grafiksel çizimlerini ve kimyacılar için çok gerekli olan temel matematik bilgileri ve yöntemleri kimyada karşılaşılan sorunlara bağlanarak öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT; DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait temel mesleki derslerin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Zeren M. A., Kimyacılar İçin Matematik, Birsen Yayınları, İstanbul, 2000. [2] Cebe M., Kimyacılar İçin Matematik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 [3] Uyanık A., Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri , Gazi Üniv.Vakfı İlke Yayınevi, Ankara, 2004 [4] Gündüz T., Kimyacılar İçin İstatistik, Gazi Kitabevi, Ankara, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anlamlı sayılar, logaritma, grafikle gösterim, fonksiyonlar ve grafikleri, interpolasyon-ekstrapolasyon, difiransiyel hesaplar, integral hesapları, diferansiyel denklemler, sonsuz seriler ve olasılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 3 2 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlamlı sayılar kim mat bilgi.docx
2 Logaritma
3 Grafikle gösterim
4 Fonksiyonlar ve grafikleri
5 Fonksiyonlar ve grafikleri
6 İnterpolasyon- ekstrapolasyon
7 Hesapla interpolasyon ve ekstrapolasyon
8 Difiransiyel hesaplar
9 Difiransiyel hesaplar
10 Ara sınav
11 İnteğral hesapları
12 Diferansiyel denklemler
13 Sonsuz seriler
14 Olasılık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676443 Anlamlı sayıları, boyut analizini, yüzde hesaplamaları bilir, sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak fonksiyonları çözümler, fonksiyonların özelliklerini ve kimyasal olaylarla ilişkileri bilir ve yorumlar.
2 1676448 Çeşitli koordinat sistemlerini bilir, doğrusal ve eğrisel fonksiyonların grafik çizimlerini bilir ve uygular.
3 1676444 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.
4 1676446 Matrislerle işlemleri bilir, determinantlarını bulur ve çok bilinmeyenli denklemlerin çözümlerini matris yöntemini kullanarak yapar.
5 1676450 Doğru ve eğrilere en küçük kareler yönteminin uygular, korelasyon katsayısının kimyasal anlamı bilir, doğru ve eğri denklemlerini grafiksel, ortalama ve gauss yöntemi kullanarak belirler.
6 1676442 Birinci dereceden üç değişkenli fonksiyonları çözer ve grafiklerini çizer.
7 1676445 İkinci dereceden tek değişkenli fonksiyonların çözümünü ve çizimini yapar. Parabol grafiğini çizer, parabolü doğru şekline dönüştürür ve parabol denklemini oluşturarak çözümlemeler yapar.
8 1676447 Yaklaştırma yöntemlerini bilir, grafiksel ve hesaplama yöntemiyle interpolasyon ve ekstrapolasyon yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 5
4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5
6 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
7 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
8 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek