Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO301 Fizikokimya I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Fizikokimyadaki temel kavramları vermek, fiziksel yöntemlerin kimyaya uygulanmasını öğretmek, fiziksel ve kimyasal olaylardaki denge koşullarını incelemek, fizikokimyasal çalışmaları makroskopik yaklaşımla öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 4. R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem ve hal değişkenleri, hal fonksiyonları, kinetik gaz kuramı, enerjinin korunumu, iç enerji, entalpi, Serbest iç enerji ve serbest entalpi, entropi ve mutlak entropi fonksiyonları, termodinamiğin temel yasaları, ideal gazlar ve gerçek gazlar, Joule deneyi ve Joule-Thomson etkisi, fügasite.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyanın temel yasaları, termal denge ve hal değişkenleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
2 Hal fonksiyonlarının özellikleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
3 İdeal gazlar ve kinetik gaz kuramı FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
4 Enerjinin korunumu yasası FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
5 İç enerji ve Entalpi fonksiyonları FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
6 İzotermal ve adyabatik işlemler FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
7 Entropi fonksiyonu ve mutlak sıcaklık FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
8 Serbest iç enerji ve serbest entalpi FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
9 ARASINAV
10 Kapalı sistemlerin temel termodinamik denklemleri FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
11 İdeal gaz varsayımından sapmalar ve gerçek gazlar FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
12 Gerçek gazların termodinamiği: Joule deneyi ve Joule-Thomson etkisi FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
13 Sabit sıcaklıkta entalpi ve entropinin basınca bağımlılığı, Fügasite FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
14 Kimyasal denge FIZIKOKIMYA I DERS NOTLARI.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499313 Basit bir sistemin makroskopik özelliklerine, matematiksel yöntemleri uygulayabilir.
2 1499314 Termodinamiği tanımlar, ısı, iş ve enerji arasında bağıntı kurar.
3 1499315 Öğrenci belirli kimyasal tepkimelerin enerji ve entalpi değişimlerini hesaplar.
4 1499316 Öğrenci entropi kavramını bilir ve tepkimelerin kendiliğinden oluşup oluşmayacağını yorumlayabilir.
5 1499317 Öğrenci sistemlerdeki entropi değişimlerini hesaplayabilir.
6 1499318 Carnot çevrimini ve çevrim boyunca ısı, iş, iç enerji ve entropi değişimlerini yorumlayabilir.
7 1499319 Bir ısı makinasının veriminin neden bire eşit olmadığını bilir.
8 1499320 Termodinamik eşitlikleri kullanmayı ve yorumlamayı bilir.
9 1499321 Kinetik gaz kuramını ve sonuçlarını açıklar.
10 1499322 Hal fonksiyonlarının özelliklerini bilir.
11 1499323 Temel gerçek gaz denklemlerini yazıp yorumlayabilir.
12 1499324 Sabit iç enerjili ve izentalpik olayların sonuçlarını, kullanım alanlarını bilir.
13 1499325 Denge sabiti ifadesinin termodinamik temelini öğrenir ve denge ile ilgili hesaplamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
4 3
5 3
6 3
7 4
8 3
9 3
10 3
11 4
12 3
13 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek