Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO303 Fizikokimya Lab. I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fizikokimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Fizikokimyasal çalışmaların laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mahmut Acımış, Necati Menek, Ayşen Alaman, “Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1996. [2] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [3] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [4] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [5] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi molar büyüklükler, kolligatif özellikler, çözünürlük ve çözünürlük eğrileri, moleküllerarası kuvvetler, kaynama, erime, kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizikokimya laboratuarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, deney düzeneklerinin hazırlanması
2 Kısmi molar büyüklükler
3 Donma noktası alçalması ölçülerek katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirlenmesi
4 Benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisinin bulunması
5 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisinin bulunması
6 Buharlaşma ısısı ve moleküllerarası kuvvetler
7 Gazların sudaki çözünürlüğü
8 İki katı bileşenin erime diyagramı
9 ARASINAV
10 Kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi
11 Çözünürlük ısıları
12 Birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılımı
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499505 Öğrenci farklı bileşimlerdeki çözelti yoğunluklarını ölçerek kısmi mol hacimlerini bulabilir.
2 1499506 Öğrenci donma noktası alçalmasından yararlanarak katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirleyebilir.
3 1499507 Damıtma işlemiyle benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisini çizerek sonuçları yorumlayabilir.
4 1499508 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisini bulabilir.
5 1499509 Damıtma ile bir sıvının buharlaşma ısısını ve entropisini bulabilir.
6 1499991 Kaynama eğrisini çizerek Henry yasasına göre elde ettiği grafiği yorumlayabilir.
7 1499992 İki katı bileşenin erime diyagramını çizerek ötektik sıcaklığın ve erime noktasının önemini açıklayabilir.
8 1499993 Kalorimetrenin soğurduğu ısıyı ve nötürleşme ısısını deneysel olarak bulabilir.
9 1499994 Benzoik asidin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak titrasyonla çözünme entalpisini bulabilir.
10 1499995 Ekstraksiyonla birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılma katsayısını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak