Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENF305 Anorganik Kimya I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Atom yapısı ve periyodik özellikler, Elementler, Kimyasal bağlar, Moleküler yapı, moleküler şekiller ve simetri, Molekül Orbital teorisi hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ölmez, Halis; Yılmaz, Veysel T., Anorganik Kimya, Epsilon Rek.yayıncılık Bil.San.ve Tic.LTD Şti,İstanbul,2008 [2] S:özkar,”Anorganik Kimya” 5.baskı Gazi Kitabevi, Ankara, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomik yapı ve periyodik özellikler, Elementler, Kimyasal bağlar, Moleküler yapı, Moleküler simetri, Molekül Orbital teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 15 15
9 Problem Çözümü 1 15 15
11 Soru-Yanıt 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atom kavramının tarihi gelişimi ve Atom teorileri
2 Atom kavramının tarihi gelişimi ve Atom teorileri
3 Elementlerin genel özellikleri
4 Elementlerin genel özellikleri
5 Kimyasal bağa giriş veİyonik Bağ
6 Kovalent bağ ve Lewis yapıları;
7 Değerlik kabuğu elektron çiftleri itmesi kuramı;
8 Değerlik bağı kuramı
9 ARASINAV
10 Metalik bağ
11 Moleküler simetri
12 Moleküler simetri
13 Molekül orbital kuramı
14 Molekül orbital kuramı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482123 Öğrenciler, atom teorilerini ve atomun elektronik yapısını kavrar ve yorum yapabilir
2 1482124 Periyodik cetveli tanır ve elementlerin kimyasal ve fiziksel özellilerini açıklayabilir ve yorumlayabilirler.
3 1482125 İyonik bağları kavrar ve iyonik bileşiklerin yapısını açıklayabilirler
4 1482126 Kovalent bağları kavrar ve kovalent bileşiklerin yapısını açıklayabilirler
5 1482127 Metalik bağları kavrar ve metallerin yapısını açıklayabilirler
6 1482128 Molekül şekillerini kavrar ve yorum yapabilirler.
7 1482129 Değerlik bağı teorisini (DBT) kullanarak melezleşme ile molekül yapısını tanımlar
8 1482130 Moleküllerde simetri kavramını öğrenir ve çeşitli moleküllere uygulayabilir
9 1482131 Moleküler orbital teorisini (MOT) kavrar ve aynı atomlardan oluşan moleküllere uygulayabilir
10 1482132 MOT kavrar ve farklı iki atomdan oluşan (CO,NO gibi) moleküllere uygulayabilir
11 1482133 MOT kavrar ve H2O, NH3, CH4, B2H6 gibi moleküllere uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3
6 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
7 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3
8 5 4 5 5 5 4 4 4