Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO313 Günlük Yaşamda Kimya 927003 3 5 3

Dersin Amacı

öğrencilerin, kimyanın hayat için önemi ve hayattaki kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayas, A. ve Sözbilir, M. (2017).KimyaÖöğretimi Ööğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri 2.Baskı. Pegem Akademi, Ankara.eferoğlu, S.S (2011).Ööğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 6.Baskı. Pegem Akademi, Ankara. Shreve R:N. ve Brink, JR. JA. (1985). Kimyasal Proses Endüstrisileri I. Çeviren A. İhsan Çataltaş, I. Baskı, inkılap ve Aka Kitapevleri A:Ş: İstanbul. Shreve R:N. ve Brink, JR. JA. (1985). Kimyasal Proses Endüstrisileri II. Çeviren A. İhsan Çataltaş, I. Baskı, İnkılap ve Aka Kitapevleri A:Ş: İstanbul. Olcay, A. (1998). Kimyasal Teknolojiler. 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Özbek, A. ve Kınayoğlu, N. (1999). Anorganik Sınai Kimya. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. Cevre, C (2000). Organik Sınai Kimya. ABC Matbaacılık LTD: ŞTİ. Ankara. MEB Orta öğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf kimya dersi kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayat için kimyanın önemi ve amacı Evde, okulda ve çevrede gerçekleşen kimyasal olaylar Kimyanın hayatın değişik yerlerinde uygulama alanları Kimyanın hayatı kolaylaştırmak için ürettiği malzemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 3 25 1
54 Ev Ödevi 3 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayat için kimya dersi içeriğinin tanıtılması, önemi, prensipleri ve amaçları
2 ortaöğretim kimya öğretim programı, ders kitapları ve makalelerde günlük yaşamla ilgili konuların incelenmesi
3 Hayatımızdaki elementler, bileşikler ve karışımlar, fiziksel ve kimyasal olaylar
4 yemek tuzu, kabartma tozu ve günlük yaşamda yeri ve önemi
5 çamaşır sodası, çamaşır suyunun üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
6 cam üretimi, çeşitleri ve günlük yaşamda yeri ve önemi
7 kireç, alçı, çimento üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
8 kil ürünlerini üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
9 Ara sınav
10 şeker üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
11 yağ, mum ve kibrit üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
12 sabun deterjan üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
13 kağıt üretimi ve günlük yaşamda yeri ve önemi
14 petrol ürünleri ve günlük yaşamda yeri ve önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477032 Öğrenci, yaşam için kimyanın önemi ve kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olur,
2 1477033 Yaşamın değişik alanlarındaki kimyanın kullanım alanlarını irdeler,
3 1477034 Kimyanın hayatımızdaki önemini örneklerle öğrenme ve uygulama becerisi kazanır,
4 1477035 Yaşam ve kimya arasındaki iş birliğini irdeler,
5 1477036 Literatürde yapılmış yaşam için kimya uygulamalarını araştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek