Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO306 Anorganik Kimya II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Katılar,Moleküller arası kuvvetler, Asitler ve bazlar, Koordinasyon bileşikleri ile ilgili temel konuların incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Murat TAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ölmez, Halis; Yılmaz, Veysel T., Anorganik Kimya, Epsilon Rek.yayıncılık Bil.San.ve Tic.LTD Şti,İstanbul,2008 [2] S:özkar,”Anorganik Kimya” 5.baskı Gazi Kitabevi, Ankara, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İyonik, kovalent, metalik ve moleküler katılar; Moleküller arası kuvvetler; Asitler, bazlar ve çözücüler; Koordinasyon bileşikleri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
11 Soru-Yanıt 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılar, x-ışını kırınım yöntemiyle kristal yapısı tayini ve Avogadro sayısının bulunması
2 İyonik katılar, yarıçaplar oranı, iyonik yapıların sınıflandırılması
3 Örgü enerjisi, Born-Haber Çevrimi, iyonik katıların termik kararlılığı
4 Metaller, metallerde bağlanma ile ilgili teoriler, iletkenler, yarıiletkenler, yalıtkanlar, süper iletkenlik,
5 Alaşımlar, kovalent ve moleküler katılar
6 Moleküller arası kuvvetler, hidrojen bağı
7 Çözünürlük, asitler, bazlar ve çözücüler, asit-baz tanımları
8 Çözücüler, süper asitler
9 ARASINAV
10 Koordinasyon bileşikleri, adlandırma, izomerlik
11 Koordinasyon bileşiklerinde kimyasal bağ, etkin atom numarası, değerlik bağı teorisi ve melezleşme türleri
12 Kristal alan teorisi (KAT) ile oktahedral ve tetrahedral komplekslerin yapılarının açıklanması
13 KAT ile karedüzlem ve diğer komplekslerin yapılarının açıklanması, Jahn-Teller teoremi
14 Molekül orbitalleri teorisinin (MOT) koordinasyon bileşiklerine uygulanması ve elektronik geçişler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482149 Öğrenciler, iyonik , metalik,kovalent ve moleküler katıların yapısını kavrar ve yorum yapabilirler
2 1482150 Metallerin ve yarı iletkenlerin iletkenliklerini açıklayabilir ve yorumlayabilirler
3 1482151 Moleküller arası etkileşimleri kavrar, bileşiklerin çözünürlük, erime ve kaynama noktaları hakkında yorum yapabilirler
4 1482152 Asit ve baz tanımlarını kavrar ve yorum yapabilirler
5 1482153 Çözücü özelliklerini kavrar ve açıklayabilirler
6 1482154 Çözücüleri sınıflandırır, çözünürlük ile ilgili yorum yapabilirler
7 1482155 Koordinasyon bileşiklerini kavrar ve adlandırmasını yapabilirler
8 1482156 Koordinasyon bileşikleri ile ilgili teorileri kavrar ve yorum yapabilirler
9 1482157 Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik kavramını öğrenir ve açıklayabilirler
10 1482158 Koordinasyon bileşiklerinin geometrisini açıklayabilirler
11 1482159 Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özelliklerini kavrar ve yorum yapabilirler
12 1482160 Koordinasyon bileşiklerinin spektral özelliklerini kavrar ve yorum yapabilirler.
13 1482161 Koordinasyon bileşiklerinin tıp,endüstri ve kimya sektöründe kullanım alanlarını öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak