Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO308 Enstrümental Analiz II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Teknolojik gelişime paralel olarak enstrumental yöntemler ve teknikler hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ş. Fatma Aygün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enstrumental Analiz İlkeleri; Skoog-Holler-Nieman İnstrumental Aanaliz; Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ Enstrumental Analiz; Atilla YILDIZ,Ömer GENÇ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Refraktometri, NMR spektroskopisi, Atomik spektroskopi, Elektroanalitik kimyaya giriş, Potansiyometrik yöntemler, Konduktometri, Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, kağıt ve ince tabaka kromatografisi, Gaz kromatografi ve yüksek basınç sıvı kromatografisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Refraktometri,
2 NMR Spektroskopisi,
3 NMR Spektroskopisi,
4 Atomik Spektroskopi,
5 Atomik Spektroskopi,
6 Elektrokimyaya Giriş,
7 Elektrokimyaya Giriş,
8 Potansiyometri,
9 Arasınav
10 Potansiyometrik Yöntemler,
11 Konduktometri,
12 Kromatografik Yöntemlerin Sınıflandırılması,
13 Kağıt ve İnce Tabaka Kromatografisi,
14 Gaz ve Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1484477 Kırma indisi ile analizleri bilir.
2 1484478 NMR spektroskopisini bilir.
3 1484479 Atomik spektroskopiyi bilir.
4 1484480 Elektroanalitik yöntemleri bilir.
5 1484481 Kromatografik yöntemleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4
4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek