Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO403 Kuantum Kimyasına Giriş 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kuantum mekaniksel yaklaşımı özümseyerek, olaylara kuantum mekaniksel bakış açısı geliştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuantum Kimyası, Prof.Dr. Fevzi Köksal, Doç. Dr. Rahmi Köseoğlu, Nobel yayınları,2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

siyah-cisim ışıması, Planck dağîlimi, ısı sığaları, fotoelektrik olay, elektron kırınımı, Compton olayı, Bohr atom modeli, dalga-parçacık ikilemi ve belirsizlik prensibi; Schrödinger dalga denkleminin çözümü: titreşim ve dönme hareketleri; Schrödinger denklemini harmonik titreşici.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ, Kullanılan Kaynaklar-Kuantum.docx
2 Planck dağîlimi, ısı sığaları
3 siyah cismin ışıması
4 Fotoelektrik olay, Davisson-Germer deneyi
5 Bohr atom modelinde açısal momentumun kuantumlanması,
6 Heisenberg belirsizlik ilkesi
7 Compton olayı
8 ELEKTRON KIRINIMI
9 Arasınav arasınav.pdf
10 Schrödinger dalga denklemi
11 Hidrojen atomu için Schrödinger dalga denkleminin çözümü.
12 Dalga fonksiyonu, İşlemciler,
13 Hermitik işlemci, özdeğerler
14 Titreşimler ve harmonik titreşici

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476734 Klasik ve kuantum mekaniksel yaklaşımın farkını bilir.
2 1476735 Kuantum mekaniğinin gelişmesine neden olan fiziksel ve kimyasal olayları gerekçeleriyle açıklar.
3 1476736 Dalga fonksiyonunu normalize edebilir, işlemci kavramını bilir.
4 1476737 Dalga fonksiyonunun özdeğerini hesaplayabilir, basit harmonik titreşicinin enerji özdeğerlerini verilen kuantum durumu için hesaplar.
5 1476738 Schrödinger denklemini verilen sınır şartlarına uygulayarak çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 4 4 4 2 2 5 4 2 4 4 1 3 3 2
2 2 2 3 2 2 3 3 5 5 1 1 1 3 2 3 2 1
3 5 5 2 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3
4 4 3 3 3 2 1 1 1 5 4 4 1 2 2 2 4 5
5 2 1 1 1 1 3 4 3 2 1 5 4 4 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek