Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO415 Çekirdek Kimyası 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Çekirdeğin yapısı, çekirdeği bir arada tutan kuvverler, radyoaktif maddeler ve özellikleri radyasyonun etkileri konusunda kimya öğretmenliği için gerekli yeterlilikleri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Önder Kabadayı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen ve Mühendislik için Modern fizik

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çekirdeğin yapısı NMR ve NMR görüntüleme Çekirdek kuvvetleri çekirdek modelleri radyoaktivite bozunma süreçleri Doğal radyoaktiflik Çekirdek Reaksiyonları Nükleer fisyon ve Füzyon Nükleer reaktörler Maddede radyasyon Hasarı Radyaasyon dedektörleri Doğadaki temel kuvvetler Pozitron ve antiparçacıklar Parçacıkların sınıflandırılması Kuarklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
9 Problem Çözümü 6 10 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çekirdeğin yapısı Cekirdek Kimyası.pdf
https://docs.google.com/document/d/1EMo7QTjADlYp-2LZ_otH47yptmut9uAsQOShtt3Mu7g/edit?usp=sharing
2 NMR ve NMR görüntüleme Çekirdek kuvvetleri
3 çekirdek modelleri
4 radyoaktivite
5 bozunma süreçleri
6 Doğal radyoaktiflik
7 Çekirdek Reaksiyonları
8 Nükleer fisyon
9 Nükleer Füzyon
10 Nükleer reaktörler
11 Maddede radyasyon Hasarı Radyaasyon dedektörleri
12 Doğadaki temel kuvvetler
13 Pozitron ve antiparçacıklar
14 Parçacıkların sınıflandırılması Kuarklar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500193 Çekirdeğin yapısını anlar
2 1500194 radyoaktivite bozunma süreçlerini çözümler
3 1500195 Radyasyonun zararlarını ve korunma yöntemlerini bilir
4 1500196 Nükleer reaktör çeşitleri ve çalışma prensiplerinin anlar
5 1500197 TEmel parçacık fiziği kavramlarının anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3
2 3 2 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4
3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4
5 3 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek